• Zielone wyspy w mieście - Hadart Design & Build

  Opis

  Wiadomym jest, że rozwój miast musi opierać się na idei zrównoważonego rozwoju, czyli na rozwoju ekologicznym, który prowadzi do miast neutralnych pod względem dwutlenku węgla do 2050 roku. Renaturalizacja miast, czyli przywracanie natury w centrach miast jest niezbędna, żeby to osiągnąć.

  Aby miasta stały się takie, przyroda jako zielona infrastruktura musi się stać fundamentalną i integralną częścią ich rozwoju. Można zieleń zaplanować od początku lub starać się stworzyć ja w centrach miast tworząc zielone wyspy.

  Korzyści zielonych wysp w miastach

  • wprowadzenie przyrody do centrów miast podnosi poziom życia mieszkańców
  • zachęca do spędzania aktywnie wolnego czasu w zielonym środowisku
  • skwery obsadzone drzewami, krzewami, bylinami zwiększają bioróżnorodność, mają pozytywny wpływ na faunę
  • zagospodarowuje wody opadowe
  • stwarza możliwość odpoczynku w cieniu drzew w upalne dni
  • obniża temperaturę okolicy
  • piękna zieleń zmieniającą się w różnych porach roku wpływa uspokajająco na ludzi, daje im radość, pozwala na bliskość z naturą pozytywną dla zdrowia ludzi
  • mogą być miejscem tworzenia upraw miejskich w przyszłości

  Wyróżniki wykonania Hadart

  • wysoka jakość
  • kultura pracy
  • czystość
  • terminowość
  • doświadczenie i wieloletnie obserwacje gatunków dobrych i żywotnych do miast
  • bardzo dobra jakość starannie dobieranych drzew i krzewów
  • projekty zrealizowane przez Hadart przez długie lata służą społeczności

  Użytkowanie

  Konieczne jest pielęgnowanie i serwisowanie realizacji przez pierwsze 3 lata po nasadzeniach dla uzyskania dobrej jakości stworzonego skweru.

  Proces

  • sprawdzenie projektu jeśli nie jest wykonany przez Hadart lub wykonanie projektu
  • przedstawienie kosztorysu wraz z harmonogramem działań
  • realizacja z dbałością o otoczenie i istniejącą infrastrukturę
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Radość
  • odbiór prac przez Inwestora
  • pielęgnacja i serwis