• Ogrody kieszonkowe

  Ogrody kieszonkowe - Hadart Design & Build

  Opis

  Coraz większe zabetonowanie miast powoduje, że mieszkańcy poszukują rozwiązań dla przybliżenia natury w pobliże ich mieszkań.

  Takim rozwiązaniem są ogrody kieszonkowe, czyli po prostu niewielkie ”zieleńce”, zawsze ogólnie dostępne, z elementami małej architektury, zmieszczone między zabudowania.

  Korzyści, zalety ogrodów kieszonkowych

  • wprowadzają zielone strefy relaksu do miast
  • zmniejszają efekt wysp ciepła w miastach
  • zieleń, drzewa, krzewy i byliny wpływają na łagodzenie klimatu
  • korzystnie wpływają na zagospodarowanie wodami opadowymi
  • zwiększają bioróżnorodność
  • mają ogromny wpływ na nawiązanie kontaktów międzyludzkich w małej społeczności

  Wyróżniki wykonania Hadart

  • wysoka jakość
  • kultura pracy
  • czystość
  • terminowość
  • doświadczenie i wieloletnie obserwacje gatunków dobrych i żywotnych do miast
  • bardzo dobra jakość starannie dobieranych drzew i krzewów
  • projekty zrealizowane przez Hadart przez długie lata służą społeczności

  Użytkowanie

  Konieczne jest pielęgnowanie i serwisowanie realizacji przez pierwsze 3 lata po nasadzeniach dla uzyskania dobrej jakości stworzonego skweru.

  Proces

  • sprawdzenie projektu jeśli nie jest wykonany przez Hadart lub wykonanie projektu
  • przedstawienie kosztorysu wraz z harmonogramem działań
  • realizacja z dbałością o otoczenie i istniejącą infrastrukturę
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Radość
  • odbiór prac przez Inwestora
  • pielęgnacja i serwis