• Rewitalizacje

  Rewitalizacje

  Hadart - rewitalizacje Design & Build

  Opis

  Rewitalizacja oznacza ożywienie, przywrócenie do życia.

  Jest procesem „uzdrowienia”, naprawy zdegradowanych  trenów  poprzemysłowych oraz terenów w miastach.

  Zrewitalizowane obszary otrzymują nie tylko  nowy wygląd ale także nowe  funkcje. Naszą rola jest stworzenie miejsc dobrych do życia, pracy, odpoczynku. Dobrych nie tylko dla ludzi, ale także dla flory i fauny, dla całych ekosystemów.

  Zalety rewitalizacji

   

  • poprawa jakości powietrza
  • obniżenie temperatury powietrza
  • stworzenie dobrej strefy do relaksu, aktywności fizycznej
  • bliski kontakt z naturą
  • odzyskiwanie zniszczonej powierzchni

  Wyróżniki

  • zapoznanie się z potrzebami Inwestorów ale również mieszkańców żyjących pobliżu ewentualnej nowej inwestycji/rewitalizacji
  • dokładna analiza miejsca w którym ma być przeprowadzona rewitalizacja
  • zapoznanie się z historią miejsca, warunkami atmosferycznych, wszelkimi innymi uwarunkowaniami społecznymi i przyrodniczymi
  • zmiana lub korekta już istniejącego zagospodarowania w celu stworzenia i wprowadzenia zieleni
  • możliwość stworzenia dla mieszkańców dobrego miejsca do życia, pracy i wypoczynku
  • dokładność
  • jakość pracy
  • poszanowanie środowiska
  • terminowość
  • rzetelność

  Użytkowanie

  Tworzenie miejsc zielonych nie tylko do patrzenia ale do aktywnego uczestniczenia w procesie użytkowania zieleni (ogrody użytkowe, ogródki z roślinami jednorocznymi, dwuletnimi, zielniki itp.)

  Proces realizacji oferty

  • poznanie potrzeb społeczności w miejscu gdzie jest przeprowadzana rewitalizacja
  • rozpoznanie warunków glebowych i klimatycznych dla danego miejsca
  • wykonanie projektów
  • akceptacja przez klienta
  • Zamówienie materiałów, roślin, elementów małej architektury itp.
  • podpisanie umowy i ustalenie harmonogramu działań
  • realizacja zgodnie z planem
  • nasadzenia. Radość
  • pielęgnowanie i serwis odzyskanego fragmentu natury