maj 2022

Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

Hadart

Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja.

Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. Obydwa systemy certyfikacji obejmują szereg złożonych kryteriów wg których oceniane są obiekty poddawane certyfikacji. Każdy z certyfikatów LEED i BREEAM to rynkowo jasny sygnał, że dana inwestycja hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju.

Jest to więc obiektywne potwierdzenie, że dany budynek jest m.in. efektywny energetycznie; przyjazdy dla środowiska; dostosowany do zapewnienia komfortu jego mieszkańcom lub użytkownikom; że zbudowano, wykończono go lub zmodernizowano z wykorzystaniem materiałów ekologicznych; zoptymalizowano zużycie wody i energii; zadbano o systemy oczyszczania powietrza; prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka odpadami; a także np. że w niewielkiej odległości od budynku znajduje się odpowiednio dostępna infrastruktura komunikacyjna.

Zielone innowacje w zakresie budownictwa to świadome kształtowanie otoczenia, wznoszenie na wyższy poziom obszarów zurbanizowanych i wydatne podniesienie prestiżu obiektów. Poza wszystkim jest to także wprost krok do poprawy życia i zdrowia milionów osób, które według statystyk WHO spędzają ponad 90% swojego życia w pomieszczeniach lub na terenach zwartej zabudowy.

Każdy budynek i pomieszczenie można wyposażyć w profesjonalne, dostosowane do danej przestrzeni aranżacje zieleni – warto w ten sposób zadbać nie tylko o lokalizację, którą zarządzamy lub eksploatujemy, ale także – o wspólne jutro.

Zapraszamy do współpracy i przeglądu wybranych przykładów naszych dotychczasowych realizacji uwzględniających wymogi certyfikacji środowiskowej:
Konstruktorska Business Center

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów