maj 2022

Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

Hadart

Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja.

Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. Obydwa systemy certyfikacji obejmują szereg złożonych kryteriów wg których oceniane są obiekty poddawane certyfikacji. Każdy z certyfikatów LEED i BREEAM to rynkowo jasny sygnał, że dana inwestycja hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju.

Jest to więc obiektywne potwierdzenie, że dany budynek jest m.in. efektywny energetycznie; przyjazdy dla środowiska; dostosowany do zapewnienia komfortu jego mieszkańcom lub użytkownikom; że zbudowano, wykończono go lub zmodernizowano z wykorzystaniem materiałów ekologicznych; zoptymalizowano zużycie wody i energii; zadbano o systemy oczyszczania powietrza; prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka odpadami; a także np. że w niewielkiej odległości od budynku znajduje się odpowiednio dostępna infrastruktura komunikacyjna.

Zielone innowacje w zakresie budownictwa to świadome kształtowanie otoczenia, wznoszenie na wyższy poziom obszarów zurbanizowanych i wydatne podniesienie prestiżu obiektów. Poza wszystkim jest to także wprost krok do poprawy życia i zdrowia milionów osób, które według statystyk WHO spędzają ponad 90% swojego życia w pomieszczeniach lub na terenach zwartej zabudowy.

Każdy budynek i pomieszczenie można wyposażyć w profesjonalne, dostosowane do danej przestrzeni aranżacje zieleni – warto w ten sposób zadbać nie tylko o lokalizację, którą zarządzamy lub eksploatujemy, ale także – o wspólne jutro.

Zapraszamy do współpracy i przeglądu wybranych przykładów naszych dotychczasowych realizacji uwzględniających wymogi certyfikacji środowiskowej:
Konstruktorska Business Center

 • Hadart
  styczeń 2023

  Zielone fasady wsparciem w budowie neutralności emisyjnej

 • Hadart
  grudzień 2022

  Well Health Safety Rating – co to jest i na czym polega?

  Hadart

  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pandemii COVID-19, a także rosnące potrzeby w obszarze poprawy komfortu życia, pracy czy lepszego samopoczucia – wymuszają na deweloperach, architektach i zarządcach nieruchomości zmianę dotychczasowych standardów. Wiele prestiżowych inwestycji i nowoczesnych obiektów aspiruje do uzyskania certyfikatu Well Health Safety Rating. O co dokładnie chodzi?

  Cały artykuł
 • Hadart
  grudzień 2022

  Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

  Hadart

  Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

  Cały artykuł
Lista artykułów