listopad 2020

System certyfikacji i certyfikat BREEAM

Hadart

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to obowiązujący od 1990 roku System certyfikacji wielokryterialnej budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko. System mający początki w Wielkiej Brytanii dziś jest używany w 77 krajach. Jest jednocześnie najczęściej stosowanym certyfikatem i systemem oceny budynków pod kątem środowiskowym w Polsce.

System BREEAM uznawany jest za wiodącą na świecie metodę oceny zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania projektów, infrastruktury i budynków. Pozwala na weryfikację kompleksowej wartości i wydajności środowiskowej budownictwa w całym cyklu życia wytworów urbanistycznych – od projektu, przez budowę, po eksploatację, a także modernizację.

Oceniana jest wydajność budynków w bardzo zaawansowanym znaczeniu – pod względem zrównoważenia ekologicznego, społecznego oraz ekonomicznego. Dzięki tak wielokryterialnemu systemowi ocen certyfikat BREEAM stanowi gwarancję, że projekty, które go uzyskały mają pozytywny wpływ na ich użytkowników.

Mieszkańcy, pracownicy czy społeczności eksploatujące budynki i infrastrukturę o pozytywnej ocenie certyfikacyjnej otrzymują tym samym informację, że system urbanistyczny, w którym funkcjonują wspiera ochronę zasobów naturalnych. W czasach rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw wydatnie zwiększa to atrakcyjność nieruchomości lub infrastruktury, która jest poddawana certyfikacji i pozytywnie ją przechodzi.

Grupy obiektów poddawane certyfikacji BREEAM

System BREEAM obejmuje standardy przeznaczone do oceny i certyfikacji w obszarach:

 • „New Construction” dla budynków, które właśnie powstają oraz „New Construction International” dla budynków klasyfikowanych w tej samej grupie poza Wielką Brytanią;
 • „In-Use” skierowaną na ocenę budynków, które zostały już wybudowane i eksploatowane są od minimum 24 miesięcy; 
- „Refurbishment & Fit-Out” obejmujących projekty skupione na pracach renowacyjnych i wykończeniowych;
 • „Communities” dla obszaru urbanistycznego i projektów z tego zakresu; 
- „Infrastructure” pozwalająca na kwalifikację i certyfikację projektów zrealizowanych w zakresie infrastruktury.

W Polsce znajdują się już obiekty z certyfikatami BREEM we wszystkich kategoriach poza infrastrukturalną.

BREEM – kategorie oceny

Aby ubiegać się o certyfikat BREEAM należy spełnić określone minimum tak zwanych punktów krytycznych w każdej z dziesięciu kategorii oceny, obejmujących Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energetykę, Transport, Wodę, Materiały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologię oraz Zanieczyszczenia i Innowacje.

W kategoriach występują także opcjonalne wymagania, których spełnienie umożliwi zwiększenie wyniku punktowego ocenianego projektu lub budynku. Niemniej w pierwszej kolejności do ubiegania się o certyfikat koniecznym jest spełnienie wszystkich wymogów krytycznych – przykładem w zakresie projektowania i budowy jest np. stosowanie wyłącznie drewna pochodzącego z legalnych, udokumentowanych źródeł.

Dla każdego kraju obowiązuje inny mnożnik uzyskanej wartości punktowej. Na podstawie wyniku ustalany jest poziom przyznawanego certyfikatu: od minimalnej wymaganej wartości powyżej 30% to adnotacja „Pass” (certyfikat uzyskany), powyżej 45% „Good” (ocena dobra), powyżej 55% „Very Good” (bardzo dobry), „Excellent” (doskonały) dla projektów z wynikiem przekraczającym 70% i najwyższa kategoria: „Outstanding” dla wyróżniających się projektów, które w procesie oceny uzyskały wynik przekraczający 85%.

W Polsce obiektami poddawanymi certyfikacji są przede wszystkim biurowce i kompleksy biznesowo-biurowe, a także obiekty handlowe, logistyczne i magazynowe oraz mieszkalne. Certyfikacja dostępna jest także dla obiektów o charakterze edukacyjnym. W zależności od przeprowadzonej certyfikacji, certyfikat może być uznaniem typu Final, który przyznawany jest bezterminowo lub w schemacie In-Use, gdzie certyfikat jest ważny przez rok od jego przyznania i umożliwia dwukrotne jego odnowienie; po tym okresie konieczny jest ponowny audyt asesora.

Certyfikaty przyznawane są przez operatora systemu BRE Global, a w ścieżce certyfikacji pojawia się asesor BREEAM, którego należy zatrudnić do przeprowadzenia całego procesu.

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów