grudzień 2020

LEED i BREEAM – podobieństwa i różnice

Hadart

LEED i BREEAM to najpopularniejsze obecnie i najbardziej kompleksowe systemy certyfikacji ekologicznej. Jako narzędzia oceny budynków są wiarygodne, ponieważ opierają się na wielu kryteriach, do których przypisano określone zestawy parametrów technicznych, co obiektywizuje proces oceny. Różnice pomiędzy tymi systemami są różnicami przede wszystkim formalnymi. Każdy z tym systemów ma jednak podobne spojrzenie na kompleksowość inwestycji (podobne kategorie oceny). Również koszt ich uzyskania jest porównywalny.

Proces certyfikacji jest złożony, jednak jego podjęcie stanowi istotną wartość z rynkowego punktu widzenia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że rosnącej świadomości środowiskowej towarzyszą coraz większe wymagania odbiorców, nabywców i użytkowników. Certyfikaty ekologiczne są odpowiedzią na te potrzeby i wpływają tym samym na zwiększenie wartości obiektu.

Zielony komfort użytkowników i mieszkańców

Inwestorzy oczekują, by budynki miały określony wizerunek i popartą obiektywnymi kategoriami oceny wartość rynkową. Kluczowa jest w tym momencie innowacyjność przyjętych rozwiązań oraz spełnienie, a nawet wyprzedzanie, oczekiwań końcowych użytkowników danych przestrzeni. Komfort użytkowania zapewniany musi być pod każdym względem – dostępności komunikacyjnej, układu i przestronności pomieszczeń, aranżacji, widoku z okien, zaplecza umożliwiającego skuteczną regenerację podczas posiłków czy spotkań, odpowiedniej jakości powietrza oraz dostępu światła.

Wiele z elementów wpływających na komfort użytkowania jest uwzględniana już na etapie projektowym i rozwiązywana z wykorzystaniem architektury krajobrazu. Kompleksowo zaprojektowana dla danego obiektu i profesjonalnie wykonana zieleń w sposób istotny zwiększa komfort użytkowników, a tym samym podnosi klasyfikację ogólną budynków. Założenie zieleni w formie nasadzeń drzew, patio, tarasów, ogrodów, alejek i trawników rekreacyjnych oraz spójne odbicie tej koncepcji we wnętrzach z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań w zakresie zielonej architektury to istotny element podnoszenia standardów budownictwa.

Rośliny we wnętrzach i w zewnętrznym otoczeniu budynków wprost wpływają więc także na spełnienie wymogów certyfikacyjnych. Wśród punktów podlegających audytowi w przypadku certyfikatu BREEAM znajdują się m.in. następujące kategorie, ściśle związane z architekturą krajobrazu:

– kwestie energetyczne, w tym zużycie dwutlenku węgla (CO2);

– wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników lub mieszkańców, w tym: ilość światła dziennego w pomieszczeniach, temperatura i jakość powietrza, akustyka;

– wpływ na zanieczyszczenia powietrza i wody;

– zastosowanie udogodnień dla rowerzystów i aranżacja przestrzeni wspólnych;

– zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochrona bioróżnorodności.

Podniesienie wartości budynku dzięki zieleni – jak zrobić to dobrze

Inwestycje, które uwzględniają już na etapie planowanie świadomie kształtowanie zieleni to najczęściej nowoczesne budynki. Często poddawane są certyfikacji, a przyznana ocena obiektywnie potwierdza spełnienie międzynarodowych standardów. Przy realizacji ważny jest wybór firmy, który ma doświadczenie w realizacjach uprzednio pomyślnie przechodzących proces certyfikacji.

Architektura krajobrazu i kształtowanie przestrzeni miejskiej to bardzo złożony proces. Dlatego w Hadart wszystkie realizacje wykonujemy według założeń zrównoważonego rozwoju. Dzięki zgodności z wszystkimi normami, spełniamy również wymagania niezbędne do uzyskania certyfikacji LEED i BREEAM w zakresie architektury wody i krajobrazu oraz założeń zieleni wewnętrznej i zewnętrznej w obiektach starających się o certyfikację.

Ponieważ certyfikacja dotyczy nie tylko budowy, ale także późniejszej eksploatacji budynku – nasza opieka nad realizacjami również trwa w późniejszym okresie. Dzięki współpracy w takim zakresie, pielęgnujemy i obserwujemy część swoich realizacji już od ponad 10 lat. Siła ich oddziaływania na otoczenie w przestrzeni zabudowanej jest nie do przecenienia. Dodatkowo na życzenie oferujemy także pielęgnację zieleni zgodnie z dodatkowymi certyfikatami ekologicznymi, m.in. używając wyłącznie preparatów pochodzenia naturalnego.

W naszym portfolio znajdują się realizacje architektury zieleni dla obiektów o najwyższych stopniach uzyskanej certyfikacji. Podejście do tematu zrównoważonego budownictwa w sposób kompleksowy i decyzja o profesjonalnym założeniu zieleni, umożliwia stworzenie zielonych aranżacji o wielu funkcjach, nie tylko tej ozdobnej. To m.in. takie elementy jak wyznaczenie ścieżek komunikacyjnych, wpływ na komfort użytkowania przestrzeni, czystość i wilgotność powietrza, zmniejszenie poziomu stresu czy łatwiejsza regeneracja. Tak kompleksowo zrealizowane inwestycje zapadają w pamięć, wyglądają świetnie i znacząco zmieniają poziom komfortu ich użytkowników, wpływając tym samym na prestiż i wartość obiektu z punktu widzenia inwestorów.

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów