grudzień 2020

System certyfikacji i certyfikat LEED

Hadart

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) to system certyfikacji opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC). System LEED skierowany jest do projektantów i zarządców budynków deweloperskich, obiektów przemysłowych, a także biurowych i hoteli oraz budynków mieszkalnych. Podobnie jak BREEAM obejmuje budynki na każdym etapie cyklu życia: projektu, eksploatacji i konserwacji oraz renowacji.

Certyfikat LEED to wyraźny sygnał potwierdzający, że w danej inwestycji wdrożono zasady zielonego budownictwa, zrównoważonej struktury, a także odpowiedzialnych systemów zarządzania, operacji i uzyskanych za ich pośrednictwem wyników.

W systemie LEED obowiązuje siedem głównych kategorii, w ramach których szczegółowo określono są standardy, jakie musi spełniać certyfikowany budynek. Dla każdej kategorii określono również tzw. wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje w ogóle przystąpienie do procesu certyfikacji.

Główne kategorie oceny LEED obejmują 7 obszarów:

 • Zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko;
 • Efektywna gospodarka wodna;
 • Materiały i zasoby naturalne;
 • Jakość środowiska wewnętrznego;
 • Lokalizacja i transport;
 • Zrównoważony teren;
 • Innowacja i Priorytety regionalne.

Ocena kwalifikująca do rozpoczęcia procedury certyfikacyjnej na tym etapie przyznawana jest w systemie dwuwartościowym i określa czy dany wymóg krytyczny jest spełniony czy nie. Niespełnienie nawet jednego spośród wymogów krytycznych uniemożliwia otrzymanie certyfikatu LEED. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, rozpoczyna się wielokryterialna ocena według wszystkich kryteriów szczegółowych zawierających się w kategoriach głównych.

Certyfikaty LEED – dla jakich budynków?

Certyfikacja LEED, podobnie jak BREEAM, uwzględnia kilka różnych kategorii. Dla LEED są one podzielone na m.in.: 
- BD+C, (Building Design and Construction) – dotyczących projektowania i budowy; 
- O+M (Operations and Maintenance) – dotyczących eksploatacji i utrzymania; 
- oraz ID+C (Interior Design and Construction) w zakresie m.in. projektowania i aranżacji wnętrz.

Poszczególne kategorie podzielone są na tzw. schematy, przeznaczone dla konkretnych inwestycji i tak np.:

 • nowo powstające budynki ujęte są w schemacie LEED New Construction zawierających się w kategorii BD+C;
 • powierzchnie wspólne w nowych budynkach rozpatrywane są wg schematu LEED Core & Shell ;
 • budynki pełniące funkcje handlowe i inne komercyjne – w schemacie Commercial i Retail Commercial z kategorii ID+C;
 • certyfikowane są także budynki pełniące funkcje edukacyjne, głównie szkoły, w schemacie Schools.

W większości schematów certyfikat jest przyznawany jednorazowo i bezterminowo. Ostateczna ocena punktowa otrzymana sumarycznie po analizie wszystkich kryteriów określa poziom przyznanej certyfikacji: zwykły, srebrny, złoty lub platynowy.

 • Hadart
  lipiec 2024

  Zielone ściany jako „nawilżacze powietrza”

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

Lista artykułów