maj 2023

ESG – biznes z troską o środowisko naturalne i społeczne.

Hadart

Dlaczego tak ważne staje się dbanie firm o środowisko i jaki ma to wpływ na obroty w biznesie ? Którzy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, od kogo kupują produkty oraz w jaki sposób zarządzana jest firma? W jaki sposób Hadart realizuje postulaty ESG?

Zrównoważonemu rozwojowi z roku na rok firmy i ich zarządy poświęcają coraz więcej uwagi. To co nieustannie liczy się dla klienta to jakość produktu lub usługi, budowanie relacji przez firmę z odbiorcą, ale także, a może przede wszystkim fakt, czy firma z którą współpracuje, działa w sposób odpowiedzialny – szanując środowisko oraz społeczeństwo.

Co oznacza zarządzanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi?

Environmental, Social and Corporate Governance inaczej ESG, to sposób prowadzenia przez przedsiębiorców działań, które poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, sprawiedliwe traktowanie swoich pracowników, klientów oraz lokalnej społeczności np. sąsiadującej z firmą, wpływają na większą wiarygodność biznesową.

Czy ESG może przyciągać klientów?

Coraz więcej klientów zwraca uwagę na ESG i poziom zrównoważenia działań przedsiębiorstw, z którymi współpracują lub od których kupują produkty i usługi. Świadomość kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i dobrym zarządzaniem rośnie, a klienci chętniej wybierają firmy, które wykazują pozytywny wpływ w tych obszarach.

Badania pokazują, że coraz więcej konsumentów analizuje przed zakupem, jakie wartości reprezentuje dany biznes, jakie ma podejście do ochrony środowiska i jakie zasady etyczne stosuje. Podmiot, który wykazuje silne wartości związane z ESG, może zyskać lojalność klientów i wyróżnić się na rynkui. Badania przeprowadzone przez Moore Global dodatkowo pokazują, że wśród firm, które wdrożyły standardy ESG ich wyniki sprzedaży wzrosły o 9,1%, natomiast przychody odpowiednio o 9,7%ii.

Od Gen Z po silver tsunami

Jeśli odbiorcami usług lub produktów są milenialsi, czyli ludzie urodzeni w lata 80. i 90. ubiegłego stulecia oraz osoby niepamiętające świata przed internetem, czyli generacja „zet” (Gen Z), to warto pamiętać, że zwracają oni szczególną uwagę na sprawiedliwe traktowanie społeczeństwa oraz etykę produkcji i usług. Wskazują na to badania Edelman Trust Barometer, gdzie pomiędzy 70-90% ludzi do 43 roku życia chce deklaracji dyrektorów wykonawczych firm w zakresie zmiany klimatu, dyskryminacji czy luki majątkowejiII. Deklarowana i realizowana polityka firmy może zwiększać potencjał partnerstwa biznesowego, czy to w inwestycjach, produkcji, czy w usługach.

Nie tylko milienialsi i Gen Z są wnikliwymi i świadomymi konsumentami. Coraz częściej pokolenie silver tsunami (zwane też silwersami), czyli osoby 65+, to świadomi klienci, którzy w szybki sposób są w stanie sprawdzić opinie o firmie oraz ocenić jej działania w sieci. Wraz z rozwojem tak zwanego internetu rzeczy, gdzie sprzęty gospodarstwa domowego połączone są z naszymi smartfonami przez wi-fi, nasz dostęp do informacji zwiększa się rokrocznie wykładniczo, a zjawisko wykluczenia cyfrowego związane jest przeważnie z lokalizacją, a nie wiekiem użytkownika.

Czy Hadart troszczy się o środowisko i społeczeństwo?

Realizowane przez Hadart od dziesięcioleci projekty z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury przyczyniły się w znacznym stopniu do podniesienia jakości środowiska w ich otoczeniu. Zielone dachy, zielone ściany, posadzone duże drzewa na stropach, w miejskich ogrodach kieszonkowych i wzdłuż ulic, nie tylko obniżają temperaturę powietrza wokół tych inwestycji, podnoszą jego wilgotność i je czyszczą, ale również zwiększają bioróżnorodność. Sadzimy drzewa i krzewy dostarczane przez sprawdzonych i wyspecjalizowanych szkółkarzy, którzy troszczą się o środowisko w podobny sposób.

W Hadart dbamy o bezpieczeństwo naszego zespołu i dobrą współpracę z podwykonawcami i dostawcami. Dbamy również o nasze biuro i jego otoczenie: zielona działka firmy, na której znajdują się ogrody, zielone ściany, staw retencyjny, cieszą oczy wszystkich pracowników, odwiedzających i sąsiadów.

Potrzeba zmieniającego się świata

Od 2019 roku liczba wyszukiwać hasła ESG w Internecie wzrosła pięciokrotnie, a w ciągu ostatnich 18 miesięcy się podwoiłaIV. Pokazuje to, że zarządzanie otwarte na człowieka i środowisko nie jest chwilowym trendem, ale potrzebą zmieniającego się świata. Kolejne zrzeszenia biznesowe wymagają od swoich członków raportowania dotyczącego etycznego kierowania biznesem i niemal w każdej branży kładzie się dzisiaj nacisk na to, aby nie tylko prowadzić działalność w sposób niezagrażający środowisku, ale także sprawiedliwy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i budowania relacji z otoczeniem społecznym.

i Ramus, T., Montiel, I. (2021), Can corporate sustainability be measured?, „Ecological Economics” 180 oraz Kacperczyk, A., Hong, H. (2018), The price of sin: The effects of social norms on markets, „Journal of Financial Economics”, 129(1).

ii Bełdowicz, A. (2023), Działania ESG rynkowym wymogiem, „Rzeczpospolita”, 21 kwietnia, A16.

iii Bełdowicz, A. (2023), tamże.

iv Lellis Ch. (2022), Google Search Trends Show How ESG Is Evolving,

www.perillon.com/blog/google-search-trends-show-how-esg-is-evolving (7.10.2022)

 • Hadart
  marzec 2023

  Dlaczego warto sadzić duże drzewa?

 • Hadart
  sierpień 2022

  Dlaczego warto inwestować w zielone ściany?

  Hadart

  Niezwykle piękny, naturalny wygląd i korzyści jakie niesie ze sobą instalacja zielonych ścian sprawiają, że są one coraz chętniej wykorzystywane zarówno w budynkach biurowych, jak i hotelowych i rekreacyjnych. Przedstawiamy 5 konkretnych argumentów świadczących o tym, że warto inwestować w zielone rozwiązania.

  Cały artykuł
 • Hadart
  sierpień 2021

  Zielone ściany w szkołach – korzyści dla ciała i umysłu

  Hadart

  Życie w mieście to łatwy dostęp do zaplecza edukacyjnego. Szkoły i ich oferta są na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie jednak życie i nauka na terenach zurbanizowanych to konieczność łagodzenia skutków oderwania od natury. Brak kontaktu ze środowiskiem naturalnym wpływa na kondycję fizyczną, zdolności poznawcze, umiejętność skupienia. Jak wesprzeć wydajność procesu nauczania dzięki zieleni?

  Cały artykuł
Lista artykułów