kwiecień 2020

Żywa zielona maseczka – kolejny dowód na unikalne właściwości roślin

Hadart

Naukowcy SGGW ogłosili pozytywne wyniki testów skuteczności filtrujących maseczek roślinnych. Przełomowa idea wykorzystująca mieszankę kilku roślin pozwala oczyścić powietrze z cząsteczek tak małych jak np. wirusy. Skuteczność w dotychczasowych badaniach laboratoryjnych sięgała 100%. Czy ten innowacyjny produkt oznacza przełom w walce z trwającą epidemią?

Badania prowadzone są przez prof. Mohameda Hazem Kalaji, światowego specjalistę zajmującego się procesem fotosyntezy oraz dra Jacka Mojskiego z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zespół specjalistów od lat prowadził wspólne prace skupiające się na zastosowaniu roślin w procesie oczyszczania powietrza zarówno w pomieszaniach, jak i na otwartych przestrzeniach. Cechy maseczki opracowanej przez zespół badawczy to, poza jej wysoką skutecznością, m.in.: lekkość oraz możliwość wielokrotnego użytkowania. Maseczka pozostaje aktywna dzięki wykorzystaniu procesu fotosyntezy – wystarczy nawet niewielka ilość światła pokojowego

Wkład roślinny wykorzystywany w maseczkach jako filtr ochrony osobistej zbadano m.in. na wirusach grypy. Ponieważ wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 ma podobne rozmiary – obecnie planowane jest rozpoczęcie badania skuteczności „zielonych” maseczek także w tym kierunku. Aby badania zrealizować, poszukiwani są partnerzy, którzy na poziomie medycyny, biotechnologii oraz biologii umożliwią uzyskanie dostępu do materiału wirusowego do testów. Trwają także poszukiwania wsparcia finansowego.

Badania nad zdolnościami filtracyjnymi roślin

Badania nad wykorzystaniem unikalnych cech roślin do filtrowania powietrza prowadzone są od lat na wielu polach. Ich zastosowanie w tym kierunku badali specjaliści NASA, by zapewnić czyste powietrze stacjom kosmicznym. Idea zrównoważonego rozwoju promuje jak najintensywniejsze otaczanie się roślinami – we wnętrzach domów, przestrzeniach pracy i publicznych, a także większych przestrzeniach miejskich.

Bezdyskusyjne są już korzyści z towarzystwa zieleni zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego człowieka. Najbliższe środowisko człowieka – im bardziej zanieczyszczone i dalekie od natury, tym bardziej potrzebuje świadomych działań, by przywrócić odpowiedni komfort życia w nim. Obejmuje to zwalczanie, a także wszelkie próby ograniczenia wielu skutków rozwoju cywilizacyjnego. Należą do nich m. in. zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, hałas, globalne ocieplenie i deficyty wody.

Wszystkie te czynniki są skutkami dewastacji środowiska naturalnego wywołanej działalnością człowieka. Paradoksalnie, poza przyrodą, najbardziej cierpią teraz właśnie ludzie. Działania na rzecz obrony przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz ponownego przywrócenia bliskości natury w przestrzeni miejskiej, to nie tylko idee ekologii, ale także humanizmu. Każde wprowadzenie zieleni do najbliższego toczenia człowieka, oznacza wykorzystywanie potencjału roślin w służbie poprawy jakości życia współczesnych społeczeństw.

Poprawa parametrów powietrza dzięki roślinom

W tym kontekście rośliny już od dawna nie pełnią jedynie funkcji ozdobnych i estetycznych, choć ich piękno jest niezaprzeczalne. Zielone kompozycje w apartamentach, biurach, hotelach i restauracjach pozwalają zrównoważyć przestrzeń, wspomóc oczyszczanie powietrza, utrzymanie prawidłowego poziomu wilgotności, zwiększyć skuteczność energetyczną i termiczną budynków, a nawet ograniczyć hałas. Wykorzystywane do tego są nie tylko tradycyjne założenia zieleni, ale także kompozycje pozwalające zwiększać powierzchnię, którą mogą wypełnić rośliny. Pojawiają się więc coraz powszechniej rozwiązania żywych zielonych ścian, mogących zajmować nawet całe ściany budynków, obrazów z roślin i mchu i ogrodów wertykalnych.

Synergia flory i fauny – rośliny niezbędne człowiekowi

Coraz większe znaczenie mają ogrody – zarówno ogrody rezydencjonalne czy założenia typu patio, jak i nietypowe przestrzenie, alternatywnie wykorzystujące przestrzeń, takie jak zielone dachy. W zakresie tych rozwiązań mieszczą się również parki, łąki kwietne i ogrody deszczowe, które nie tylko równoważą przestrzeń terenów zurbanizowanych, ale pozwalają także na restytucję bioróżnorodności, dając schronienie i pokarm owadom, ptakom i mniejszym przedstawicielom świata fauny. Z kolei zapewnienie schronienia owadom, w tym ochrona pszczół, pozwala zwiększyć szanse zachowania świata roślinnego. W ten sposób buduje się lepszą przyszłość wszystkich gatunków, w tym człowieka.

Świat flory ma w sobie bogactwo niezwykłego potencjału. Bardzo powoli zdajemy się uczyć jak można go wykorzystać. Umiejętnie badana siła roślin może przyjść nam z pomocą w niemal każdej sytuacji.

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

 • Hadart
  luty 2024

  WEBINAR 13.03: PLGBC_experts: Green walls and green facades as the element of green infrastructure in cities

 • Hadart
  kwiecień 2023

  Odporność miejska a natura

Lista artykułów