Rośliny w biurach – dlaczego najlepsi cenią zielone aranżacje

 • Hadart
  lipiec 2022

  Oczka wodne – piękno małych ekosystemów ratunkiem dla środowiska

  Hadart

  Wśród głównych zalet oczek wodnych w ogrodach wskazywane są przede wszystkim kwestie estetyczne i ozdobne – zadbane oczka są po prostu bardzo atrakcyjnym elementem aranżacyjnym. Oczka to jednak także niezwykle istotny element ekosystemu i ratunek dla przestrzeni zagospodarowanych przez człowieka – także w miastach. Te małe enklawy bioróżnorodności mogą pomóc także w walce z suszą.

  Cały artykuł
 • Hadart
  lipiec 2022

  Piękno i korzyści z ogrodów deszczowych

  Hadart

  Wszędzie tam, gdzie borykamy się z ograniczoną retencją wód – na przykład przez szczelne pokrycie gruntów nieprzepuszczalnymi nawierzchniami takimi jak beton czy asfalt – ogrody deszczowe mogą stanowić łatwe i skuteczne odciążenie architektury miast. Dodatkową korzyścią jest także oczyszczenie wody przed jej ponownym oddaniem do środowiska.

  Cały artykuł
 • Hadart
  czerwiec 2022

  Pozwólmy odrodzić się naturze

  Hadart

  Rozwój cywilizacyjny i dziesiątki lat betonowania przestrzeni miast przyniosły bolesne dla ich mieszkańców skutki. Nieprzystosowana infrastruktura i błędy koncepcyjne, wynikające częściowo z próżności człowieka jako gatunku, który wyrządza w środowisku naturalnym tak wiele szkód – zaczynają się mścić.

  Cały artykuł
 • Hadart
  czerwiec 2022

  Główna nagroda dla projektu rebrandingu marki Hadart

  Hadart

  Projekt rebrandingu marki Hadart zdobył główną nagrodę w konkursie Polish Graphic Design w kategorii rebranding! Wciąż rozwijamy się dla Was. I jak wszystko, robimy to z największym zaangażowaniem i we współpracy z najlepszymi.

  Cały artykuł
 • Hadart
  maj 2022

  Korzyści z zielonych dachów

  Hadart

  Rozwiązanie jakim jest zielony dach to szeroka paleta praktycznych korzyści, wykraczających daleko poza estetykę czy ocenę wizualną. Zalety zielonych dachów można podzielić na kategorie walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz prospołecznych. Wiele z nich należy do kilku kategorii jednocześnie.

  Cały artykuł
 • Hadart
  maj 2022

  Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

  Hadart

  Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja.

  Cały artykuł
 • Hadart
  kwiecień 2022

  Dzień Ziemi 2022, czyli „zainwestuj w naszą planetę”

  Hadart

  Dzień Ziemi to ważna idea, która ma na celu zwrócenie uwagi na stan naszej planety, w tym na problemy klimatyczne i potrzebę rozwijania w społeczeństwie postaw proekologicznych. ONZ obchodzi oficjalnie to święto w marcu, jednak w wielu krajach spopularyzowano datę 22 kwietnia – i to właśnie wtedy najbardziej promowana jest ta inicjatywa. Jak będzie wyglądał Światowy Dzień Ziemi 2022?

  Cały artykuł
 • Hadart
  kwiecień 2022

  Korzyści biophilic design

  Hadart

  Badania przeprowadzone przez NASA w kierunku zdolności roślin do oczyszczania powietrza czy zagregowane wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia nt. znaczenia czystości powietrza w budynkach dla zdrowia i życia człowieka to jedne z wielu dowodów na ten globalny trend. W ostatnim 30-leciu przeprowadzono liczne badania i studia przypadków, które umożliwiały analizę i usystematyzowanie wiedzy o wpływie, jaki implementacja biophilic design, w tym roślinności we wnętrzach, ma na człowieka.

  Cały artykuł
 • Hadart
  marzec 2022

  Ślad węglowy – czym jest i jak go zmniejszyć?

  Hadart

  Rosnący wzrost populacji na świecie, przyczynia się do zwiększenia konsumpcji dóbr, co ma pośrednie przełożenie na postępujące zużycie naturalnych zasobów naszej planety. Konsekwencją produkcji i konsumpcji różnego rodzaju dóbr – jest emisja szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Aby oszacować skalę problemu i ograniczyć destrukcyjny wpływ poszczególnych aktywności na klimat, wprowadzono pojęcie „ślad węglowy”. Czym dokładnie jest ślad węglowy, co każdy z nas ma z nim wspólnego i jakie proekologiczne działania pozwalają zredukować emisję CO2?

  Cały artykuł
 • Hadart
  marzec 2022

  Less waste – czyli lepiej późno, niż wcale

  Hadart

  Ruch społeczny zero waste – lub nieco mniej radykalny less waste – to style bycia i życia, oparte o dużą ekologiczną wrażliwość i polegajće na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów. W tych trendach chodzi głównie o ograniczenie wytwarzania śmieci, ale pojęcia zero lub less waste, wiążą się również z brakiem marnowania różnego rodzaju produktów.

  Cały artykuł