Ściany z mchu – wspaniały design na zdrowie!

 • Hadart
  czerwiec 2022

  Pozwólmy odrodzić się naturze

  Hadart

  Rozwój cywilizacyjny i dziesiątki lat betonowania przestrzeni miast przyniosły bolesne dla ich mieszkańców skutki. Nieprzystosowana infrastruktura i błędy koncepcyjne, wynikające częściowo z próżności człowieka jako gatunku, który wyrządza w środowisku naturalnym tak wiele szkód – zaczynają się mścić.

  Cały artykuł
 • Hadart
  czerwiec 2022

  Główna nagroda dla projektu rebrandingu marki Hadart

  Hadart

  Projekt rebrandingu marki Hadart zdobył główną nagrodę w konkursie Polish Graphic Design w kategorii rebranding! Wciąż rozwijamy się dla Was. I jak wszystko, robimy to z największym zaangażowaniem i we współpracy z najlepszymi.

  Cały artykuł
 • Hadart
  maj 2022

  Korzyści z zielonych dachów

  Hadart

  Rozwiązanie jakim jest zielony dach to szeroka paleta praktycznych korzyści, wykraczających daleko poza estetykę czy ocenę wizualną. Zalety zielonych dachów można podzielić na kategorie walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz prospołecznych. Wiele z nich należy do kilku kategorii jednocześnie.

  Cały artykuł
 • Hadart
  maj 2022

  Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

  Hadart

  Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja.

  Cały artykuł
 • Hadart
  kwiecień 2022

  Dzień Ziemi 2022, czyli „zainwestuj w naszą planetę”

  Hadart

  Dzień Ziemi to ważna idea, która ma na celu zwrócenie uwagi na stan naszej planety, w tym na problemy klimatyczne i potrzebę rozwijania w społeczeństwie postaw proekologicznych. ONZ obchodzi oficjalnie to święto w marcu, jednak w wielu krajach spopularyzowano datę 22 kwietnia – i to właśnie wtedy najbardziej promowana jest ta inicjatywa. Jak będzie wyglądał Światowy Dzień Ziemi 2022?

  Cały artykuł
 • Hadart
  kwiecień 2022

  Korzyści biophilic design

  Hadart

  Badania przeprowadzone przez NASA w kierunku zdolności roślin do oczyszczania powietrza czy zagregowane wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia nt. znaczenia czystości powietrza w budynkach dla zdrowia i życia człowieka to jedne z wielu dowodów na ten globalny trend. W ostatnim 30-leciu przeprowadzono liczne badania i studia przypadków, które umożliwiały analizę i usystematyzowanie wiedzy o wpływie, jaki implementacja biophilic design, w tym roślinności we wnętrzach, ma na człowieka.

  Cały artykuł
 • Hadart
  marzec 2022

  Ślad węglowy – czym jest i jak go zmniejszyć?

  Hadart

  Rosnący wzrost populacji na świecie, przyczynia się do zwiększenia konsumpcji dóbr, co ma pośrednie przełożenie na postępujące zużycie naturalnych zasobów naszej planety. Konsekwencją produkcji i konsumpcji różnego rodzaju dóbr – jest emisja szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Aby oszacować skalę problemu i ograniczyć destrukcyjny wpływ poszczególnych aktywności na klimat, wprowadzono pojęcie „ślad węglowy”. Czym dokładnie jest ślad węglowy, co każdy z nas ma z nim wspólnego i jakie proekologiczne działania pozwalają zredukować emisję CO2?

  Cały artykuł
 • Hadart
  marzec 2022

  Less waste – czyli lepiej późno, niż wcale

  Hadart

  Ruch społeczny zero waste – lub nieco mniej radykalny less waste – to style bycia i życia, oparte o dużą ekologiczną wrażliwość i polegajće na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów. W tych trendach chodzi głównie o ograniczenie wytwarzania śmieci, ale pojęcia zero lub less waste, wiążą się również z brakiem marnowania różnego rodzaju produktów.

  Cały artykuł
 • Hadart
  styczeń 2022

  Jak zieleń wpływa na zdrowie człowieka

  Hadart

  Osoby, które w dzieciństwie mieszkały w pobliżu terenów zielonych, w dorosłym życiu mają mniej problemów oddechowych takich jak np. astma lub świszczenie w płucach – wskazują badania norweskich naukowców. Jest to tylko jeden z wielu dowodów na to, że zieleń ma korzystny wpływ nie tylko na naszą kondycję psychiczną i samopoczucie, ale także na zdrowie fizyczne.

  Cały artykuł
 • Hadart
  styczeń 2022

  Zielone sposoby walki ze smogiem

  Hadart

  Długotrwała, wyniszczająca eksploatacja terenów miejskich, rozwój przemysłu i stosowanie na masową skalę nieekologicznych rozwiązań stworzyły w centrach wielu miast obszary o wysokiej toksyczności. Raporty zanieczyszczeń powietrza wprowadzone na stałe do informacyjnych serwisów pogodowych czy wyświetlane na tablicach przy przystankach autobusowych to znak naszych czasów. Jak walczyć ze smogiem?

  Cały artykuł