czerwiec 2023

Infrastruktura zielona i niebieska – sposoby na walkę z suszą

Hadart

Jakie sposoby na walkę z suszą?

Miasta choć betonowane od wielu dekad, wciąż nie radzą sobie z suszami i wysokimi temperaturami. Naukowcy i ekolodzy nawołują – zatrzymujmy wodę! Woda to życie, woda to także sposób na obniżanie temperatury w otoczeniu oraz możliwość utrzymywania stabilnej wilgotności, tak ważnej dla rozwoju nas i zieleni.

Przedłużające się w Polsce i Europie susze stały się istotnym czynnikiem, który miał niebagatelny wpływ na kalendarz pyleń, a co za tym idzie zdrowie tysięcy ludzi, którzy w tym okresie zmagają się z wieloma alergiami.

Mała retencja w postaci oczek wodnych, systemów zbierających i stopniowo uwalniających wodę do korzeni i trawników to rozwiązania, które stają się coraz powszechniejsze, a przez to dostępne i niedrogie. Wiele samorządów decyduje się na wprowadzenie rozwiązań wspierających walkę z suszą w postaci dopłat do zbiorników na deszczówkę lub instalacje zraszających za pomocą deszczówki, przykładem jest miasto Toruń, które taki program wprowadziło kilka lat temu1.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne to nie tylko beczki pod rynnami, to także oczka wodne czy większe zbiorniki przeciwpożarowe służące jako infrastruktura kryzysowa w przypadku nagłych pożarów, ale również ostoja bioróżnorodności, wpływająca pozytywnie na najbliższe otoczenie.

Zbiorniki retencyjne to wreszcie szansa na likwidacje miejskich wysp ciepła, gdyż jak dowiedli naukowcy2, każdy odpowiednio zaprojektowany zbiornik retencyjny daje możliwość utrzymywania niższej temperatury powietrza w porównaniu z chodnikami czy betonowymi parkingami. Stawy to naturalna ostoja dla ptactwa, czy małych zwierząt przez co podtrzymywana jest bioróżnorodność.

łąki kwietne

Kolejnym ważnym czynnikiem w walce z wyspami ciepła są łąki kwietne, które stają się ciekawą alternatywną wobec monokulturowych trawników miejskich. Ważne, aby łąki pozostawiać nieścięte w okresie najwyższych temperatur. W ten sposób stają się naturalnym rezerwuarem tkanki biologicznie czynnej zapobiegającej wysuszeniu ściółki oraz gleby, a więc walki z szuszą.

Ogrody deszczowe

Ogrody deszczoweto także rozwiązania spotykane już w wielu miejscach na świecie, kluczowe jest dobranie gatunków tzw. hydrofitów, które mają większe zdolności do akumulacji wody, przez co skuteczniej znoszą długie okresy susz i wysokich temperatur.

Tworzenie zielonej i niebieskiej infrastruktury to rozwiązania wprowadzane również przez firmę Hadart. Projektanci oraz zespół wykonawczy, stosując najnowsze rozwiązania i dobierając materiały dostosowane do lokalizacji małej retencji oraz budżetu inwestora, są w stanie tworzyć wspomóc skuteczne sposoby nawadniania zieleni bez nadmiernego obciążania sieci wodociągowych.

technologie retencyjne

Problem jest o tyle ważny, że coraz więcej gmin w okresie letnim decyduje się na czasowe ograniczenia w podlewaniu trawników, tak aby pierwszeństwo w dostępie do wody z kranu miały gospodarstwa domowe (kuchnie i łazienki).

Technologie retencyjne to często niskonakładowe systemy, które pomagają w gromadzeniu wody opadowej w głębszych warstwach gleby, umożliwiając jej stopniowe uwalnianie do fitosfery, czyli krzewów, drzew czy trawników. Działają jak rezerwuar wody ukryty przed ludzkim okiem, a z którego w długich okresach suszy mogą korzystać obszary zielone. Każdy z nas może zainwestować w małą retencje zaopatrując się w powszechnie dostępne zbiorniki na deszczówkę, które wystarcz umieścić pod rynnami, przy budynkach. Wreszcie dzięki ukształtowaniu terenu możemy inspirować zbieranie się wody w nieckach lub zagłębieniach na zielonym terenie, gdzie mogą powstać naturalne oczka wodne. Warto jednak wspierać naturę i skorzystać z doświadczenia ekspertów przy umacnianiu powierzchni dna czy zastosowaniu rozwiązań mających na celu pobieranie wody za pomocą pomp z takiego zbiornika wodnego na potrzeby nawadniania większych powierzchni.

Jeśli walka z suszą spędza Ci sen z powiek, a obawiasz się, że małe zbiorniki na deszczówkę nie rozwiążą Twoich problemów, możesz skontaktować się z Hadartem. Eksperci doradzą, odpowiedzą na pytania, a jeśli będziesz potrzebować projektu i wykonawcy – służą pełnym wsparciem.

Hadart >> KONTAKT

1https://pozatorun.pl/informacje-z-urzedu-miasta-torunia/wnioski-o-mala-retencje-ile-wplynelo-w-zeszlym-roku/

2Cor J. i in., Are urban water bodies really cooling?, Urban Climate, Vol. 32, June 2020.

  • Hadart
    czerwiec 2023

    Wyzwania zielonej transformacji

Lista artykułów