październik 2022

Zieleń w biznesie – jak rośliny wpływają na naszą ocenę

Hadart

Zieleń i rośliny wysyłają wiele sygnałów, które ludzki umysł odbiera na różnych poziomach, przypisując im określone znaczenia. To z kolei wywołuje emocje, wpływa na samopoczucie, podkreśla wybrane tendencje w ocenach, czy też skłonności do oceny czegoś, co jest oceniane w zielonym otoczeniu.

Jak podświadomie oceniamy otoczenie

To, co żywe, podświadomie przynosi sygnał przestrzeni i oddechu. W przestrzeniach biurowych dobrze zaaranżowania zieleń będzie więc budziła poczucie przestronności, lekkości i otwartości. W efekcie, w miejscu zaaranżowanym z wykorzystaniem żywej zieleni czujemy się spokojniej i bezpieczniej. Przez wrażenie przestrzeni zwiększa się nasza otwartość na poziomie mentalnym. Mamy też w takim otoczeniu większą łatwość podejmowania decyzji i klarownego formułowania myśli.

Dodatkowo mózg otwiera szufladę z takimi znaczeniami jak: dynamizm i działanie. Prowadzone obserwacje sugerują, że w świecie akademickim oraz świecie biznesu elementy żywej zieleni wpływają na podświadomą ocenę gospodarzy takiego miejsca. Są sygnałem wyzwalającym większą skłonność do przypisywania danym osobom takich cech jak: odpowiedzialność, stabilność, bycie godnym zaufania. Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że nasz umysł wie, że rośliny trzeba „utrzymywać przy życiu”, co wymaga potencjalnie wysiłku, organizacji i – właśnie odpowiedzialności. Nawet jeśli to nie osoba siedząca na tle zielonej aranżacji odpowiada za jej utrzymanie – korzysta z faktu podświadomych sygnałów, które wysyła jej otoczenie i skrótów, które stosuje mózg obserwatora. Oczywiście warunkiem jest, by zieleń i rośliny były zdrowe, dobrze zadbane i starannie wypielęgnowane. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny.

Zieleń w biznesie, w biurze i wokół nas – czy to w formie ozdobnych kompozycji kwiatowych, konstrukcji zielonych ścian, patio, tarasu, czy aranżacji architektonicznej ma wpływ na ludzi na wielu poziomach. Wśród nich wymienia się szereg czynników zdrowotnych, mających wpływ na samopoczucie, a przez to – także na produktywność w miejscu pracy, jak wskazują ostatnie badania.

Psychologia koloru – znaczenia zieleni i redukcja stresu

Na poziomie emocjonalnym wpływa także na nas sam kolor zielony – w wielu swoich odcieniach. Zieleń jako barwa utożsamiana jest w sposób naturalny z przyrodą ekologią, symbolizuje także wzrost, odnowę oraz obfitość. Przebywanie w otoczeniu kolorów żywej zieleni ma wpływ uspokajający, ułatwia regenerowanie sił i sprawia, że wypoczynek jest bardziej efektywny. Kolor i ich jego wpływa na człowieka jest od lat analizowany pod kątem zjawisk fizycznych i chemicznych oraz fizjologicznej i neurologicznej percepcji kolorów. Od lat 80-tych XX wieku Charles Fere otworzył także obszar badań nad psychologicznymi aspektami wpływu kolorów na człowieka. Dowiódł też, że zielone światło jest najbardziej neutralne dla psychiki człowieka.

Zieleń kojarzy się nie tylko z życiem i naturą samą w sobie, ale także z ich harmonią. Stanowi tym samym symbolicznie obrazy kolor nadziei, a także – wolności. W takim też kolorze jest więc np. amerykańska Statua Wolności. Stany Zjednoczone przyniosły światu jeszcze jedno skojarzenie z kolorem zielonym – i są nim pieniądze, a także ogólnie postrzegany dostatek. Lata ugruntowały już skojarzenia w tym obszarze z zielenią dolarów, bez względu na to w jakiej strefie walutowej się znajdujemy.

Specyficzny odcień Statuy – zieleń zmieszana z błękitem, to także odcień, któremu wraz z miętą, przypisywane jest budzenie odczucia świeżości, powodzenia i zadowolenia. Podobnym ładunkiem emocjonalnym operuje cała gama odcieni zieleni. Między innymi dlatego osoby ubierające się na zielono lub wybierające wyraziste, zielone dodatki, często postrzegani są jako optymiści, osoby o spokojnym usposobieniu, empatyczni i nastawieni na słuchanie innych. Tak kojarzona cecha zdaje się więc nieść niezwykły potencjał dla wszystkich branż bazujących na zaufaniu. Wykorzystanie tego ładunku w przestrzeni miejskiej, domowej, a zwłaszcza – w przestrzeni biznesu – podbudowuje więc poczucie bezpieczeństwa i zwiększa otwartość.

Zielony to także rozpowszechniony w naszej kulturze sygnał, potwierdzający, że coś jest dobrze wykonane lub dozwolone. I tak różnego rodzaju komunikaty wykorzystują zieleń do oznaczania ogólnego komunikatu „tak” na zielono, w przeciwieństwie do czerwonego „nie”, oznaczającego ostrzeżenie czy nieprawidłowość. Dokładne odzwierciedlenie takich znaczeń odczytujemy również intuicyjnie na co dzień w drogowej sygnalizacji świetlnej.

 • Hadart
  grudzień 2022

  Well Health Safety Rating – co to jest i na czym polega?

  Hadart

  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pandemii COVID-19, a także rosnące potrzeby w obszarze poprawy komfortu życia, pracy czy lepszego samopoczucia – wymuszają na deweloperach, architektach i zarządcach nieruchomości zmianę dotychczasowych standardów. Wiele prestiżowych inwestycji i nowoczesnych obiektów aspiruje do uzyskania certyfikatu Well Health Safety Rating. O co dokładnie chodzi?

  Cały artykuł
 • Hadart
  grudzień 2022

  Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

  Hadart

  Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

  Cały artykuł
 • Hadart
  listopad 2022

  Zielone ściany i zielone dachy – powrót natury w miastach

  Hadart

  Poza kwestiami wizerunkowymi i atrakcyjnością z punktu widzenia użytkowników danej przestrzeni, zielone dachy i ogrody wertykalne są dosłownie i symbolicznie zielonymi punktami na mapie miast i mogą całkowicie zmienić obraz współczesnego życia w mieście pod kątem środowiskowym.

  Cały artykuł
Lista artykułów