grudzień 2022

Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

Hadart

Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

Pustynnienie – jakie są przyczyny dezertyfikacji?

Wśród głównych przyczyn dezertyfikacji wymienić należy zmiany klimatu, wylesianie oraz erozja gleby spowodowana rolnictwem. Pustynnienie jest obecnie bardzo realnym zagrożeniem dla wielu obszarów europejskich.

Szczególnie niekorzystne są techniki rolnicze wykorzystujące pługi oraz orkę, które przyczyniają się do utraty przez glebę wilgoci, co sprzyja jej erozji. Problemem są ponadto monokultury upraw, bowiem brak bioróżnorodności przyczynia się do sukcesywnego jałowienia gleby. Niewłaściwe techniki nawadniania zmniejszają retencję wody i ilość wód gruntowych

Miasta stawiają na zieleń!

Nie od dziś wiadomo, że zieleń sprzyja naturalnej retencji wody, dlatego miasta coraz śmielej stawiają na inwestycje ukierunkowane na „odbetonowanie” oraz utrzymanie terenów zielonych. Wśród proretencyjnych rozwiązań, warto wymienić m.in. parki, skwery, ogrody deszczowe zasilane wodą opadową (pod specjalnymi rynnami) czy pasaże roślinne. To jednak nie wszystko, ponieważ dużym powodzeniem w miastach cieszą się także zielone dachy, trawniki na podziemnych garażach oraz kwietne łąki, cechujące się bogatą bioróżnorodnością. Ciekawą opcją są również ażurowe chodniki.

Zieleń pozwala wiązać wilgoć i uwalniać ją stopniowo, przez co zmniejsza się ryzyko suszy. Oprócz tego, tereny zielone zapobiegają podtopieniom oraz zapewniają optymalne warunki do zasilania wód gruntowych. Wśród licznych korzyści towarzyszących zieleni, warto pamiętać, iż jest ona ważnym ogniwem w skutecznej walce z postępującą dezertyfikacją miast.

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów