grudzień 2022

Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

Hadart

Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

Pustynnienie – jakie są przyczyny dezertyfikacji?

Wśród głównych przyczyn dezertyfikacji wymienić należy zmiany klimatu, wylesianie oraz erozja gleby spowodowana rolnictwem. Pustynnienie jest obecnie bardzo realnym zagrożeniem dla wielu obszarów europejskich.

Szczególnie niekorzystne są techniki rolnicze wykorzystujące pługi oraz orkę, które przyczyniają się do utraty przez glebę wilgoci, co sprzyja jej erozji. Problemem są ponadto monokultury upraw, bowiem brak bioróżnorodności przyczynia się do sukcesywnego jałowienia gleby. Niewłaściwe techniki nawadniania zmniejszają retencję wody i ilość wód gruntowych

Miasta stawiają na zieleń!

Nie od dziś wiadomo, że zieleń sprzyja naturalnej retencji wody, dlatego miasta coraz śmielej stawiają na inwestycje ukierunkowane na „odbetonowanie” oraz utrzymanie terenów zielonych. Wśród proretencyjnych rozwiązań, warto wymienić m.in. parki, skwery, ogrody deszczowe zasilane wodą opadową (pod specjalnymi rynnami) czy pasaże roślinne. To jednak nie wszystko, ponieważ dużym powodzeniem w miastach cieszą się także zielone dachy, trawniki na podziemnych garażach oraz kwietne łąki, cechujące się bogatą bioróżnorodnością. Ciekawą opcją są również ażurowe chodniki.

Zieleń pozwala wiązać wilgoć i uwalniać ją stopniowo, przez co zmniejsza się ryzyko suszy. Oprócz tego, tereny zielone zapobiegają podtopieniom oraz zapewniają optymalne warunki do zasilania wód gruntowych. Wśród licznych korzyści towarzyszących zieleni, warto pamiętać, iż jest ona ważnym ogniwem w skutecznej walce z postępującą dezertyfikacją miast.

 • Hadart
  styczeń 2023

  Zielone fasady wsparciem w budowie neutralności emisyjnej

 • Hadart
  grudzień 2022

  Well Health Safety Rating – co to jest i na czym polega?

  Hadart

  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pandemii COVID-19, a także rosnące potrzeby w obszarze poprawy komfortu życia, pracy czy lepszego samopoczucia – wymuszają na deweloperach, architektach i zarządcach nieruchomości zmianę dotychczasowych standardów. Wiele prestiżowych inwestycji i nowoczesnych obiektów aspiruje do uzyskania certyfikatu Well Health Safety Rating. O co dokładnie chodzi?

  Cały artykuł
 • Hadart
  listopad 2022

  Zielone ściany i zielone dachy – powrót natury w miastach

  Hadart

  Poza kwestiami wizerunkowymi i atrakcyjnością z punktu widzenia użytkowników danej przestrzeni, zielone dachy i ogrody wertykalne są dosłownie i symbolicznie zielonymi punktami na mapie miast i mogą całkowicie zmienić obraz współczesnego życia w mieście pod kątem środowiskowym.

  Cały artykuł
Lista artykułów