grudzień 2022

Well Health Safety Rating – co to jest i na czym polega?

Hadart

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pandemii COVID-19, a także rosnące potrzeby w obszarze poprawy komfortu życia, pracy czy lepszego samopoczucia – wymuszają na deweloperach, architektach i zarządcach nieruchomości zmianę dotychczasowych standardów. Wiele prestiżowych inwestycji i nowoczesnych obiektów aspiruje do uzyskania certyfikatu Well Health Safety Rating. O co dokładnie chodzi?

Czym dokładnie jest Well Health Safety?

Well Health Safety Rating to ogólnoświatowy system oceny szeroko rozumianego bezpieczeństwa w budynkach i komfortu dla jego użytkowników. Dzięki niemu, możliwe jest stwierdzenie czy rozwiązania stosowane w danym obiekcie minimalizują zagrożenia związane np. z COVID-19 oraz czy pozytywnie wpływają na ogólne samopoczucie korzystających z niego osób.

Budynki, które czynią starania o certyfikat Well Health Safety Rating są oceniane w następujących obszarach:

 • założenia w zakresie utrzymywania czystości i dezynfekcji,
 • procedury w sytuacjach awaryjnych,
 • troska o odpowiednią jakość wody i powietrza,
 • dostępność opieki medycznej,
 • aktywność interesariuszy i ogólna komunikacja.

Certyfikat Well HSR przyznawany jest przez renomowaną i niezależną organizację Well Building Institute ze Stanów Zjednoczonych.

Co daje certyfikat Well Health Safety Rating i kto może się o niego ubiegać?

Certyfikat Well Health Safety Rating zwiększa poziom poczucia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Okazuje się, że czynnik ten zyskał na znaczeniu w czasie trwania pandemii i obok kryterium funkcjonalności, lokalizacji czy infrastruktury towarzyszącej – jest często brany pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania, pracy lub obiektów usługowych.

O odznakę Well Health Safety Rating mogą się ubiegać zarówno nowo powstające, jak też istniejące obiekty. Ten prestiżowy certyfikat mogą uzyskać budynki o różnych funkcjach, m.in. obiekty biurowe, hotelowe, mieszkalne, handlowe, magazynowe, przemysłowe, rozrywkowe oraz sportowe.

 • Hadart
  styczeń 2023

  Zielone fasady wsparciem w budowie neutralności emisyjnej

 • Hadart
  grudzień 2022

  Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

  Hadart

  Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

  Cały artykuł
 • Hadart
  listopad 2022

  Zielone ściany i zielone dachy – powrót natury w miastach

  Hadart

  Poza kwestiami wizerunkowymi i atrakcyjnością z punktu widzenia użytkowników danej przestrzeni, zielone dachy i ogrody wertykalne są dosłownie i symbolicznie zielonymi punktami na mapie miast i mogą całkowicie zmienić obraz współczesnego życia w mieście pod kątem środowiskowym.

  Cały artykuł
Lista artykułów