kwiecień 2019

Świadome kształtowanie przestrzeni społecznej we współpracy z ELCA

Hadart

Tempo zmieniającego się świata wymusza umiejętność szybkiego przystosowania się do zachodzących zmian. Jest to szczególnie wymagające w obszarze powiązanym ze społeczną odpowiedzialnością, jakim jest szeroko pojęta architektura krajobrazu. W zespole Hadart bardzo poważnie podchodzimy do tematu zieleni jako elementu przestrzeni. W każdym działaniu kierujemy się zasadami profesjonalizmu – również jako członkowie Komitetu Firm European Landscape Contractors Association.

W przypadku kreowania wspólnej przestrzeni życiowej kolejnych pokoleń – zarówno ma poziomie makro jako tkanki miejskiej, jaki i mikro – np. aranżacji miejsc pracy i wypoczynku; wymaga to dużej wiedzy, doświadczenia oraz ciągłego podnoszenia kompetencji. Wraz z rozwojem technologicznym rośnie rola zachowania środowiska naturalnego i jego odbudowy. W tym kontekście kształtowanie krajobrazu wokół nas w zgodzie z ideą zielonego rozwoju ma wpływ już nie tylko na krajobraz pod względem estetycznym, ale przede wszystkim na komfort życia.

Skupienie podmiotów o wspólnych zainteresowaniach w zakresie świadomego kształtowania i realizacji elementów architektury krajobrazu umożliwia szybszą wymianę wiedzy. Organizacją, która podjęła się tego ważnego zadania w branży realizatorów architektury krajobrazu jest europejskie stowarzyszenie ELCA. Od ponad pół wieku w ramach swojej misji koordynuje działania na rzecz lokalnego wdrażania zmian w krajobrazie tak, aby sprostać globalnym zagrożeniom, jakie przyniósł nam rozwój cywilizacyjny.

European Landscape Contractors Association

ELCA (Europejskie Stowarzyszenie Wykonawców Krajobrazu) zostało utworzone w 1963 roku by promować współpracę, a także wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami aktywnymi w zakresie realizacji elementów architektury krajobrazu – w tym firm oraz lokalnych i krajowych organizacji działających na terenie Europy. Dzisiaj Stowarzyszenie odgrywa wiodącą rolę w branży architektury krajobrazu, jest liderem uczciwej konkurencji oraz zajmuje się komunikacją z politykami UE w zakresie architektury krajobrazu.

W ramach rozszerzenia działalności Stowarzyszenia także na podmioty przestrzeni rynkowej, w latach 70. XX wieku w ELCA założony został Komitet Firm ELCA. Ta ważna struktura stowarzyszenia podkreśla rolę odpowiedzialności firm w codziennym kształtowaniu naszego wspólnego otoczenia. Członkami Komitetu Firm mogą zostać wyłącznie firmy rekomendowane przez krajowe stowarzyszenia należące do ELCA – w Polsce jest to SAK (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu). Hadart Polska, w ramach realizowanych przez siebie działań w zgodzie z koncepcją zielonego rozwoju, znalazła się w gronie 320 firm członkowskich Komitetu Firm ELCA European Landscape Contractors i tym samym współreprezentuje Polskę wśród przedstawicieli Komitetu pochodzących z ponad 20 krajów.

Kapitał wiedzy o krajobrazie

Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Wykonawców Krajobrazu umożliwia między innymi wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy know-how oraz szkolenie kadry z uwzględnieniem najnowszych koncepcji i trendów. Lepszy dostęp do wiedzy i wymiany doświadczeń na poziomie europejskim, to także możliwość uczestniczenia w wydarzeniach propagujących wiedzę o najnowszych inicjatywach środowiskowych i społecznych, podejmowanych w Unii Europejskiej. Okazją do tego są między innymi organizowane dwa razy do roku wycieczki studyjne ELCA.

Ponieważ o środowisku nie można mówić w oderwaniu od niego – uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Stowarzyszenie ELCA odwiedzają wówczas prywatne ogrody, parki i ogrody historyczne oraz inne kulturalne atrakcje wybranego w danej edycji regionu. W ten sposób wiedza podparta jest analizą faktycznych realizacji. Umożliwia także wymianę doświadczeń związanych z praktycznymi aspektami wdrażania w życie najnowszych rozwiązań. Dzięki studiowaniu rozwiązań historycznych, możliwe jest także zachowanie lub przywrócenie najcenniejszych praktyk z zakresu kształtowania krajobrazu i zielonej przestrzeni wokół nas. Zwłaszcza tam, gdzie jest to najbardziej wymagające – w przestrzeni miejskiej, w której brak zieleni jest jednym z najtrudniejszych i najpilniejszych do rozwiązania zagadnień.

Standard przestrzeni – przede wszystkim jakość

Korzystanie z usług firm o wysokim profesjonalizmie działań w branży zieleni jest standardowym wyborem, jeżeli dla zlecającego kluczowa jest jakość wykonania. Tylko odpowiednia jakość zarówno działań, jak i wykorzystanych materiałów zapewni odpowiednią trwałość realizacji oraz wysoki poziom satysfakcji po stronie klienta. Aby zapewnić sobie fachowe wykonanie wybranej realizacji w zakresie zielonej architektury, warto więc stawiać na specjalistów dysponujących najnowszą wiedzą – na pasjonatów swojej dziedziny, którzy w realizowanych przez siebie zleceniach odnajdują misję zgodną z wybranych kierunkiem działalności. Tak właśnie należy rozumieć tworzenie i zagospodarowywanie kolejnych zielonych obszarów życia człowieka. Hadart tak właśnie definiuje swoją misję.

Jeden cel, wspólna odpowiedzialność

Członkostwo w Komitecie Firm ELCA pozwala Hadart na kompletne realizowanie swojej wizji, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych rozwiązań. Śledzimy też informacje i rozwój eksperymentalnych projektów, a także branżowe warsztaty. Filozofia przyświecająca stowarzyszeniu ELCA jest nam bliska. To właśnie ELCA, aby podkreślić znaczenie terenów zielonych i ich rolę oraz miejsce w planowaniu projektów budowlanych, regularnie organizuje w Brukseli warsztaty naukowe. W trakcie ich trwania omawiane są również kwestie dotyczące technologii oraz profesjonalizmu firm zajmujących się kształtowaniem krajobrazu.

Hasło „Contractors” w nazwie stowarzyszenia, wskazujące właśnie wykonawców, podkreśla wagę tych podmiotów, które sprawiają, że naukowe i branżowe idee przyjmują realny kształt w naszym otoczeniu – przestrzeni miast, osiedli mieszkaniowych, budynków biurowych oraz przestrzeni pracy i wypoczynku rodzinnego indywidualnego. Zawsze jednak należy je rozpatrywać w skali ogólnego projektu, jakim jest żywa i zielona Ziemia – jako planeta i nasza przestrzeń do życia. Ponieważ każda zielona realizacja Hadart, to część większego projektu, jakim jest społeczna odpowiedzialność za naszą przestrzeń.

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów