wrzesień 2021

Ruch zero waste lub less waste – dlaczego mniej znaczy lepiej

Hadart

Znakiem czasów okazały się być zjawiska i towarzyszące im – dla uporządkowania wiedzy o tych zjawiskach – pojęcia, które jeszcze dekadę czy dwie wcześniej byłyby zupełnie niezrozumiałe. Doskonała ich większość wiąże się nie tylko z rozwojem cywilizacyjnym, ale także – z jego efektami degradującymi otoczenie człowieka. Wraz z rozwojem produkcji dóbr konsumpcyjnych na niespotykaną dotąd w historii skalę, pojawiły się też nowe zagrożenia środowiskowe. Okazało się bowiem, że to, czego ludzkość produkuje naprawdę najwięcej – to śmieci.

Wizja zanieczyszczenia środowiska na skalę globalną, a także szeroko pojętego marnotrawstwa wywołały więc potrzebę ogólnoświatowej dyskusji, na temat możliwości zapobieżenia tak szybko postępującym zmianom.

Równolegle zaczęło pojawiać się coraz więcej trendów, ruchów oraz pomysłów działań na skalę znacznie mniejsza – bo lokalną, czy wręcz odnoszącą się do pojedynczego gospodarstwa domowego. To właśnie działania zapoczątkowane przez zmianę mentalna w tej skali mają szansę – obok skoordynowanych działań państw i organizacji międzynarodowych – na realną zmianę.

Dużo produkujemy, dużo wyrzucamy i… marnujemy

Jednym z przejawów działalności człowieka i jego ingerencji w naturę jest postępująca degradacja środowiska m. in. poprzez brak zrównoważenia rozwoju; zubażanie naturalnych zasobów naszej planety; marnotrawstwo wytwarzanych dóbr poprzez złe zarządzanie cyklem produkcjno-konsumpcyjnym oraz dramatycznie zła gospodarka odpadami.

Koncepcje zero waste oraz less waste – czyli „zero odpadów/ marnotrawstwa” i „mniej odpadów/marnotrawstwa” są odpowiedzią na ten właśnie aspekt diametralnego pogorszenia się stanu naszego środowiska naturalnego. Mają być sposobem dążenia do rozwiązania problemu wszechobecnych odpadów poprzez walkę z marnotrawstwem w ujęciu ogólnym – na każdym etapie codziennego funkcjonowania.

Niekorzystne zjawiska środowiskowe związane są m. in. z dążeniem społeczeństwa do zaspokajania coraz nowych potrzeb, kreowanych przez nakręcaną spiralę konsumpcjonizmu. Nie ma dnia, by media nie informowały o konsekwencjach kolejnych anomalii pogodowych, skutkach ocieplenia klimatu, zanieczyszczeniu wód czy powietrza.

Jednocześnie obserwujemy również przeciwwagę w postaci wzrostu świadomości społeczeństwa, owocujący różnymi trendami w zakresie gospodarowania odpadami oraz aktywnością proekologiczną. Ruch zero waste jest jednym z przejawów takiej refleksji, empatii dla przyrody, a także wyrazem instynktu samozachowawczego człowieka.

 • Hadart
  lipiec 2024

  Zielone ściany jako „nawilżacze powietrza”

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

Lista artykułów