czerwiec 2019

Idea zrównoważonego rozwoju z PLGBC

Hadart

Praca w zgodzie ze środowiskiem i z troską o naturalne otoczenie człowieka to jeden z priorytetów Hadart. Od blisko trzydziestu lat z pasją i zaangażowaniem działamy na rynku architektury wody i krajobrazu, kierując się wypracowanymi przez siebie zasadami i zielonymi ideami. Wszystkie swoje realizacje wykonujemy zgodnie z wszelkimi normami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council) PLGBC. Rozwijając się, zawsze pamiętaliśmy o swoich wartościach, dlatego pielęgnujemy je we współpracy z organizacjami o podobnych przekonaniach.

PLGBC jest organizacją pozarządową, która zrzesza firmy, ekspertów i instytucje, którym bliska jest idea zielonego budownictwa. – Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego – czytamy na stronie PLGBC.

Stowarzyszenie zostało utworzone w 2008 roku przez Agnes Vorbrodt i Rafała Schurmę. Po przeprowadzaniu szeregu szczegółowych badań doszli oni do wniosku, że istnieje potrzeba utworzenia niezależnej od rządu organizacji, która zajmie się promowaniem ekologicznego projektowania i budownictwa w Polsce. 16 października 2009 PLGBC zorganizowało pierwsze w Polsce sympozjum poświęcone ekologicznemu budownictwu oraz certyfikacji ekologicznej budynków.

Wspólnota World Green Building Council

Stowarzyszenie należy do grona działających na całym świecie 74 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. Dzięki temu na bieżąco ma dostęp do najnowszych informacji z zakresu zielonego budownictwa i jego zrównoważonego rozwoju.

Dzisiaj Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC skupia w Polsce blisko sto podmiotów. Należą do nich m.in. architekci, projektanci, instytucje edukacyjne, a także producenci, inwestorzy i deweloperzy. Wszystkim bliska jest wspólna, zielona idea rozwoju branży.

Promując idee zielonego budownictwa PLBC organizuje warsztaty i sympozja popularyzujące wiedzę o zrównoważonym i odpowiedzialnym projektowaniu, budownictwie i eksploatacji. Jest również inicjatorem konkursu PLGBC Green Bulding Awards, który wyróżnia budynki, projekty i rozwiązania zgodne z duchem zielonego budownictwa.

PLGBC jest również autorem licznych raportów i publikacji poświęconych zrównoważonemu budownictwu – np. Certyfikacja zielonych budynków w liczbachZdrowe zielone biura, a także twórcą Bazy Budynków Certyfikowanych w Polsce, która zawiera aktualizowane informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju wielokryterialnych systemach oceny budynków.

Czym charakteryzuje się zielone budownictwo?

– W inteligentny sposób podchodzi do zasobów energetycznych, między innymi poprzez zmniejszanie zużycia energii i stosowanie jej odnawialnych źródeł;
– Zabezpiecza zasoby wody, co przekłada się na poprawę efektywnej gospodarki wodą pitną i tą nie przeznaczoną do picia;
– Minimalizuje produkcję odpadów poprzez stosowanie trwalszych materiałów i maksymalizuje ich ponowne użycie dzięki recyklingowi;
– Zgodnie z ideą zrównoważonej eksploatacji poprawia także samopoczucie użytkowników, między innymi poprzez zapewnienie im dostępu do światła dziennego, stosowanie materiałów nie emitujących szkodliwych substancji i odpowiednie systemy HVAC;
– Zachowuje zielony krajobraz między innymi dzięki stwarzaniu zielonych przestrzeni i kultywację naturalnej bioróżnorodności;
– Dostosowuje się do zmiennych warunków między innymi poprzez stosowanie trwałych materiałów i elastycznego designu, które umożliwiają adaptację do zmian w środowisku;
– Ułatwia użytkownikom kontakt poprzez stwarzanie harmonijnych przestrzeni, użycie inteligentnych technologii, czy też zapewnienie komunikacji zbiorowej i rowerowej;
– Obejmuje cały swój cykl życia – produkcję materiałów, budowę, użytkowanie, rozwój, renowację i rozbiórkę.

Działalność rynkowa zawsze stawia firmę przed wyzwaniem, jak pogodzić swoje idee z wymogami ekonomicznymi i potrzebą utrzymania wysokiej konkurencyjności. W Hadart wierzymy, że jeżeli nasza główna idea bycia blisko środowiska i w zgodzie z nim przyświeca nam w codziennym działaniu, to wybrane metody pracy pozwolą na naturalne kierowanie się wybranymi przez założycieli i pracowników firmy wartościami. To pozwala nam od wielu lat cieszyć się opinią stabilnej firmy i przekłada się na zaufanie naszych klientów.

W każdej dziedzinie, zwłaszcza szybko rozwijającej się i związanej ze zmiennością trendów, jak architektura krajobrazu, kluczowy jest rozwój. Dlatego też dbamy o stałe zwiększanie zasobów naszej wiedzy i wymianę doświadczeń. Uczestnictwo w PLGBC jest jednym z elementów realizacji tych celów. Między innymi dzięki temu jakość świadczonych przez nas usług ma podbudowę wielu lat doświadczenia oraz najlepszej i aktualnej wiedzy branżowej. Dodatkowo, zachowujemy przy tym świeżość ciągłego patrzenia w naszą wspólną przyszłość.

 

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

 • Hadart
  luty 2024

  WEBINAR 13.03: PLGBC_experts: Green walls and green facades as the element of green infrastructure in cities

Lista artykułów