czerwiec 2021

Ogrody deszczowe – wspaniała koncepcja dla zrównoważenia terenów miejskich

Hadart

Nieumiejętna ingerencja w naturalną tkankę otoczenia doprowadził do nierozsądnego gospodarowania terenami miejskimi pod względem rodzaju nawierzchni i poszanowania naturalnych działów wodnych. Niewystarczające przystosowanie powierzchni do naturalnego obiegu wody w środowisku prowadzi do konsekwencji potrafiących spędzać sen z powiek zarówno mieszkańcom jak i zarządcom miejskich terenów. Brak odpowiedniego drenażu wód opadowych oznacza coraz częściej występujące podtopienia i zalania. Miejscowym remedium na część tych kłopotów jest wyjątkowy rodzaj ogrodów.

Ogrody deszczowe to jedna z form ogrodów, która w ostatnich latach zyskała ogromną popularność. Poza niezwykłym urokiem tego typu założeń, ogrody deszczowe to także bardzo istotny element zrównoważonego systemu odwadniającego. Podstawą ich funkcjonowania jest zarówno odpowiednia konstrukcja – stąd ogrody te rozpatrywane są w kategorii budowli hydrotechnicznych – jak i odpowiedniego doboru roślin.

Umiejscowienie ogrodów deszczowych

Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest umiejscowienie ogrodów deszczowych na terenach obrzeżowych powierzchni utwardzonych, gdzie odprowadzanie wody jest utrudnione lub niemożliwe – na przykład parkingów. Nawet stosunkowo wąski pas ogrodu deszczowego okalający istotnie równoważy gospodarkę wodną w przypadku obfitych opadów. Dobrą praktyką jest w takich wypadkach stosowanie niskich krawężników, które wizualnie oddzielają strefę ruchu od granicy nasadzeń, ale jednocześnie pozwalają swobodnie przepływać wodzie.

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest lokalizowanie ogrodów deszczowych przy większych węzłach komunikacyjnych, gdzie występują duże powierzchnie utwardzone. Są to na przykład węzły przesiadkowe różnych środków transportu publicznego czy okolice dworców. Również sąsiedztwo dużych kompleksów czy centrów handlowych – zwłaszcza z naziemnymi parkingami, również często wiąże się jeszcze z utrudnieniem odprowadzania wód opadowych. Obrzeża takich terenów to idealna lokalizacja dla ogrodów deszczowych.

Ogrody deszczowe – piękno i wiele korzyści

Pod względem wizualnym ogrody deszczowe zachwycają swoją oryginalnością. W dodatku – pomimo specyficznych wymogów gatunkowych, nie można też narzekać na brak roślinnej różnorodności.

W sposób naturalny roślinne nasadzenia do ogrodów deszczowych będą skupione na gatunkach roślin z grupy hygrofitów – naturalnie zajmujących stanowiska o dużej wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza. To na przykład begonie, niecierpki pospolite czy naturalnie występujący w lasach szczawik zajęczy. Mogą zostać uzupełnione także roślinami błotnymi lub wodnymi.

W naszych warunkach klimatycznych ogrody deszczowe to królestwo turzyc (pospolita, owłosiona, leśna, zwisła), tojeść, trzęślica czy niezapominajka a także rdest wężownik czy wieloletnie paprocie np. długosz królewski. Piękne otoczenie ogrodu mogą także uzupełniać między innymi tatarak, kaczeniec, skrzyp czy arcydzięgiel, a także bodziszek łąkowy czy kosaciec żółty.

Dodatkowe korzyści z ogrodów deszczowych to także zmniejszenie kosztów wody używanej do podlewania ogrodów oraz ochrona środowiska przez dodatkowe uzdatnienie wód opadowych. Piękne otoczenie skomponowane w ramach ogrodów deszczowych przyciąga wzrok oryginalnym doborem charakterystycznych roślin, wpływając jednocześnie na komfort życia w miastach.

Działania, które łączą zieloną ideę zachowania bioróżnorodności i jednocześnie przynoszą wydatne korzyści praktyczne w codziennym życiu mieszkańców mają największą szansę na powodzenie. Piękno, które pomaga i ratuje – to siła ogrodów deszczowych. Ich popularyzacja to szansa na odciążenie miast w okresach intensywnych opadów, a także wydatne wzmocnienie całego systemu retencji wód.

 • Hadart
  lipiec 2024

  Zielone ściany jako „nawilżacze powietrza”

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

Lista artykułów