lipiec 2019

LEED i BREEAM – najpopularniejsze certyfikaty środowiskowe

Hadart

Współczesne otoczenie człowieka to ogrom wyzwań środowiskowych. Rosnąca ilość zanieczyszczeń i zagrożeń – dla zdrowia i komfortu człowieka oraz równowagi przyrody – to jednocześnie konieczność tworzenia wciąż nowych standardów w ich obronie. Na poziomie budownictwa rośnie świadomość dotycząca m.in. zanieczyszczeń i jakości powietrza, zagrożeń związanych z hałasem, jakością oświetlenia i dostępem do światła naturalnego. Coraz większą wagę przywiązuje się do całościowego zarządzania miejską przestrzenią komercyjną i publiczną. Coraz ważniejsza staje się także możliwość czytelnego komunikowania standardów, które spełniają budynki oraz inwestycje. Taką możliwość dają m.in. certyfikaty LEED i BREEAM.

Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja.

Choć rozwój cywilizacyjny przynosi piękno przestrzeni miejskiej, to kluczową wartością pozostaje zrównoważenie samego rozwoju. Według tej idei powinny więc zarówno powstawać nowe projekty, budynki i inwestycje, jak i przebiegać modernizacje już istniejących elementów wspólnej przestrzeni miast.

Ze względu na skalę ich oddziaływania na społeczności oraz środowisko dotyczy to zwłaszcza budynków i przestrzeni użyteczności masowej – osiedli mieszkaniowych, przestrzeni centrów biznesowych, biurowych i konferencyjnych, obiektów użyteczności publicznej, budynków komercyjnych świadczących usługi hotelowe, restauracyjne, handlowe itp.

Natura w środku cywilizacji – powroty do źródeł

Modne obecnie hasło „natura” to dla świadomego odbiorcy nie ptasie sylwetki na odzieżowych tkaninach i kwiatowe motywy w wykończeniu wnętrz. Natura to zestaw wartości, które sprawiają, że życie staranniejsze i uważniejsze, staje się życiem lepszym – zarówno dla nas samych, jak i naszego otoczenia: społecznego i w znaczeniu środowiskowym.

Trend ekologii to już nie tylko pojedyncze działania jak sortowanie odpadów już na poziomie konsumenckim, czy większa liczba toreb papierowych oraz wielokrotnego użytku w sklepach – w miejsce tych jednorazowych. Druga dekada XXI wieku przyniosła przedefiniowanie tych terminów – ekologia oznaczać musi kompleksowe podejście człowieka do życia w maksymalnym możliwym stopniu w zgodzie z naturą.

Rosnąca świadomość w tym zakresie prowadzi do rozmów branżowych pomiędzy podmiotami kreującymi wspólną przestrzeń i dotyczy projektowania, budownictwa, aranżacji i wykończenia wnętrz oraz bardzo świadomego kształtowania przestrzeni zielonych. Najnowocześniejsze systemy aranżacji zieleni m.in. system zielonych dachów, zielonych ścian, zabudowy tarasowej czy żywych zielonych obrazów sprawiają, że praktycznie nie ma już przestrzeni, w której nie można zaaranżować zieleni, wpływając tym samym na komfort jej użytkowników, jakość powietrza, w tym redukcję substancji toksycznych emitowanych przez elementy wykończenia wnętrz, czy ograniczenie hałasu.

Lepszy to znaczy jaki? Standaryzacja i certyfikacja budownictwa

Od niemal trzech dekad na świecie coraz głośniej podnosi się kwestię certyfikacji w zakresie oceny wpływu środowiskowego obiektów budowlanych i infrastrukturalnych.

W Polsce już od kilku lat rozmowy w ramach spotkań branżowych również skupiały się na kwestiach wpływu, jaki każda z gałęzi wykonawczych i podwykonawczych może mieć na ogólną ocenę budynku pod kątem jego szeroko rozumianej ekologii i przyjazności człowiekowi i naturze.

Na terenie Europy doskonale rozpoznawalny stał się system certyfikacji BREEAM. Na terenie Stanów Zjednoczonych główne zasady ujednolicenia oceny budynków pod kątem środowiskowych rozwijano z kolei w postaci systemu certyfikacji LEED. Od 2010 obydwa systemy funkcjonują także w Polsce, wprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. Obydwa systemy certyfikacji obejmują szereg złożonych kryteriów wg których oceniane są obiekty poddawane certyfikacji. Każdy z certyfikatów LEED i BREEAM to rynkowo jasny sygnał, że dana inwestycja hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju.

Jest to więc obiektywne potwierdzenie, że dany budynek jest m.in. efektywny energetycznie; przyjazdy dla środowiska; dostosowany do zapewnienia komfortu jego mieszkańcom lub użytkownikom; że zbudowano, wykończono go lub zmodernizowano z wykorzystaniem materiałów ekologicznych; zoptymalizowano zużycie wody i energii; zadbano o systemy oczyszczania powietrza; prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka odpadami; a także np. że w niewielkiej odległości od budynku znajduje się odpowiednio dostępna infrastruktura komunikacyjna.

Zielone innowacje w zakresie budownictwa to świadome kształtowanie otoczenia, wznoszenie na wyższy poziom obszarów zurbanizowanych i wydatne podniesienie prestiżu obiektów. Poza wszystkim jest to także wprost krok do poprawy życia i zdrowia milionów osób, które według statystyk WHO spędzają ponad 90% swojego życia w pomieszczeniach lub na terenach zwartej zabudowy. Każdy budynek i pomieszczenie można wyposażyć w profesjonalne, dostosowane do danej przestrzeni aranżacje zieleni – warto w ten sposób zadbać nie tylko o lokalizację, którą zarządzamy lub eksploatujemy, ale także – o wspólne jutro.

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów