maj 2022

Korzyści z zielonych dachów

Hadart

Rozwiązanie jakim jest zielony dach to szeroka paleta praktycznych korzyści, wykraczających daleko poza estetykę czy ocenę wizualną. Zalety zielonych dachów można podzielić na kategorie walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz prospołecznych. Wiele z nich należy do kilku kategorii jednocześnie.

Magazynowanie wody opadowej

Wśród najistotniejszych zalet zielonego dachu, wymienić można m. in.: magazynowanie wody opadowej – gromadzenie deszczówki to funkcja warstwy roślinnej, podłoża oraz drenażu. Przekłada się to na ustabilizowanie poziomu wód gruntowych oraz brak ryzyka przeciążenia instalacji kanalizacyjnej (studzienek).

Aktywne oczyszczanie powietrza

Redukcja pyłów zawieszonych i smogu oraz produkcja tlenu z przetwarzania dwutlenku węgla. To naturalna bariera dla zanieczyszczeń i filtry powietrza.

Obniżenie temperatury otoczenia

Zdolność absorpcji światła słonecznego przez rośliny zielone pozwala na stworzenie specyficznego, chłodniejszego i bardziej przyjaznego mikroklimatu dla żywych organizmów (w tym dla człowieka). Wspomaga termoregulację budynku bez generowania dodatkowym kosztów.

Jednocześnie warstwa zielonego dachu stanowi świetną izolację termiczną – ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów za ogrzewanie.

Stanowi również naturalną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i dodatkową ochroę przed skutkami uciążliwych upałów.

Naturalna bariera akustyczna

Zielona szata roślinna doskonale izoluje wnętrze budynku od niepożądanych dźwięków, ulicznego zgiełku czy hałasu. Zapobiega także wydostawaniu się odgłosów na zewnątrz.
Podwyższona żywotność poszycia dachu – roślinność ogranicza niszczenie pokrycia dachu przez czynniki zewnętrze, takie jak: nadmierne nasłonecznienie, grad, penetracja wody, duże wahania temperaturowe, wiatr itp.

Bioróżnorodność

Powierzchnia zielonego dachu to naturalne środowisko dla bytowania owadów, ptaków oraz rozwoju różnych gatunków roślin. Wszystko to oddziałuje na dobre samopoczucie człowieka oraz sprzyja redukcji napięć i stresujących sytuacji. Wspomaga też tworzenie naturalnych ścieżek, którymi mogą się przemieszczać owady zapylające roślinność – jest to szczególnie ważne na terenach zurbanizowanych.

Zielone dachy – architektoniczne trendy, które staną się koniecznością?

W sytuacji, kiedy z naszego otoczenia sukcesywnie znikają kolejne połacie terenów zielonych, warto wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować się na zielony dach. Oprócz efektownego wyglądu, zielony dach niesie mnóstwo dodatkowych wartości, które poprawiają komfort życia, pozytywnie oddziałują na środowisko naturalne. Przynoszą także korzyści ekonomiczne – zarówno w zakresie bieżących oszczędności np. związanych z kosztami termoregulacji, jak i poprzez zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości.

 • Hadart
  styczeń 2023

  Zielone fasady wsparciem w budowie neutralności emisyjnej

 • Hadart
  grudzień 2022

  Well Health Safety Rating – co to jest i na czym polega?

  Hadart

  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pandemii COVID-19, a także rosnące potrzeby w obszarze poprawy komfortu życia, pracy czy lepszego samopoczucia – wymuszają na deweloperach, architektach i zarządcach nieruchomości zmianę dotychczasowych standardów. Wiele prestiżowych inwestycji i nowoczesnych obiektów aspiruje do uzyskania certyfikatu Well Health Safety Rating. O co dokładnie chodzi?

  Cały artykuł
 • Hadart
  grudzień 2022

  Zieleń sposobem na dezertyfikację miast

  Hadart

  Dezertyfikacja to proces związany z degradacją gruntów na terenach suchych. Zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla odległej Afryki czy Azji, bowiem z problemem tym zmagają się też sukcesywnie rozbudowywane i eksploatowane tereny. O ile rozszerzanie się Sahary ma głównie naturalny charakter, to dezertyfikacja obszarów miejskich związana jest w dużej mierze z aktywnością człowieka. Skuteczną receptą na zahamowanie dezertyfikacji są inwestycje w tereny zielone.

  Cały artykuł
Lista artykułów