maj 2022

Korzyści z zielonych dachów

Hadart

Rozwiązanie jakim jest zielony dach to szeroka paleta praktycznych korzyści, wykraczających daleko poza estetykę czy ocenę wizualną. Zalety zielonych dachów można podzielić na kategorie walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz prospołecznych. Wiele z nich należy do kilku kategorii jednocześnie.

Magazynowanie wody opadowej

Wśród najistotniejszych zalet zielonego dachu, wymienić można m. in.: magazynowanie wody opadowej – gromadzenie deszczówki to funkcja warstwy roślinnej, podłoża oraz drenażu. Przekłada się to na ustabilizowanie poziomu wód gruntowych oraz brak ryzyka przeciążenia instalacji kanalizacyjnej (studzienek).

Aktywne oczyszczanie powietrza

Redukcja pyłów zawieszonych i smogu oraz produkcja tlenu z przetwarzania dwutlenku węgla. To naturalna bariera dla zanieczyszczeń i filtry powietrza.

Obniżenie temperatury otoczenia

Zdolność absorpcji światła słonecznego przez rośliny zielone pozwala na stworzenie specyficznego, chłodniejszego i bardziej przyjaznego mikroklimatu dla żywych organizmów (w tym dla człowieka). Wspomaga termoregulację budynku bez generowania dodatkowym kosztów.

Jednocześnie warstwa zielonego dachu stanowi świetną izolację termiczną – ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów za ogrzewanie.

Stanowi również naturalną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i dodatkową ochroę przed skutkami uciążliwych upałów.

Naturalna bariera akustyczna

Zielona szata roślinna doskonale izoluje wnętrze budynku od niepożądanych dźwięków, ulicznego zgiełku czy hałasu. Zapobiega także wydostawaniu się odgłosów na zewnątrz.
Podwyższona żywotność poszycia dachu – roślinność ogranicza niszczenie pokrycia dachu przez czynniki zewnętrze, takie jak: nadmierne nasłonecznienie, grad, penetracja wody, duże wahania temperaturowe, wiatr itp.

Bioróżnorodność

Powierzchnia zielonego dachu to naturalne środowisko dla bytowania owadów, ptaków oraz rozwoju różnych gatunków roślin. Wszystko to oddziałuje na dobre samopoczucie człowieka oraz sprzyja redukcji napięć i stresujących sytuacji. Wspomaga też tworzenie naturalnych ścieżek, którymi mogą się przemieszczać owady zapylające roślinność – jest to szczególnie ważne na terenach zurbanizowanych.

Zielone dachy – architektoniczne trendy, które staną się koniecznością?

W sytuacji, kiedy z naszego otoczenia sukcesywnie znikają kolejne połacie terenów zielonych, warto wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować się na zielony dach. Oprócz efektownego wyglądu, zielony dach niesie mnóstwo dodatkowych wartości, które poprawiają komfort życia, pozytywnie oddziałują na środowisko naturalne. Przynoszą także korzyści ekonomiczne – zarówno w zakresie bieżących oszczędności np. związanych z kosztami termoregulacji, jak i poprzez zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości.

 • Hadart
  sierpień 2022

  Zielone osiedla – czyli o tym jak zachować równowagę w mieście

  Hadart

  Przestrzeń miejskich i podmiejskich osiedli ulegała zmianie przez lata. Kształtowały je potrzeby mieszkaniowe, możliwości architektonicznie i przede wszystkim – wykonawcze, a także – trendy. Na pierwszy rzut oka można ocenić co w przypadku wybranej przestrzeni było na pierwszym planie: ekonomika czy estetyka. Często aspekty te były skutecznie łączone.

  Cały artykuł
 • Hadart
  lipiec 2022

  Oczka wodne – piękno małych ekosystemów ratunkiem dla środowiska

  Hadart

  Wśród głównych zalet oczek wodnych w ogrodach wskazywane są przede wszystkim kwestie estetyczne i ozdobne – zadbane oczka są po prostu bardzo atrakcyjnym elementem aranżacyjnym. Oczka to jednak także niezwykle istotny element ekosystemu i ratunek dla przestrzeni zagospodarowanych przez człowieka – także w miastach. Te małe enklawy bioróżnorodności mogą pomóc także w walce z suszą.

  Cały artykuł
 • Hadart
  lipiec 2022

  Piękno i korzyści z ogrodów deszczowych

  Hadart

  Wszędzie tam, gdzie borykamy się z ograniczoną retencją wód – na przykład przez szczelne pokrycie gruntów nieprzepuszczalnymi nawierzchniami takimi jak beton czy asfalt – ogrody deszczowe mogą stanowić łatwe i skuteczne odciążenie architektury miast. Dodatkową korzyścią jest także oczyszczenie wody przed jej ponownym oddaniem do środowiska.

  Cały artykuł
Lista artykułów