kwiecień 2022

Korzyści biophilic design

Hadart

Badania przeprowadzone przez NASA w kierunku zdolności roślin do oczyszczania powietrza czy zagregowane wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia nt. znaczenia czystości powietrza w budynkach dla zdrowia i życia człowieka to jedne z wielu dowodów na ten globalny trend. W ostatnim 30-leciu przeprowadzono liczne badania i studia przypadków, które umożliwiały analizę i usystematyzowanie wiedzy o wpływie, jaki implementacja biophilic design, w tym roślinności we wnętrzach, ma na człowieka.

W zależności od funkcji i przeznaczenia zabudowań, jako najważniejsze podkreślano m.in.:

 • w kontekście designu przestrzeni biurowych: zwiększenie produktywności i dobrego samopoczucia, zmniejszenie poziomu absencji;
 • dla hoteli i zaplecza wypoczynkowego: zwiększenie wartości pokoi z aranżacjami zieleni;
 • w przypadku przestrzeni zaplecza edukacyjnego wskazuje się na zwiększenie wydajności procesu uczenia się o 20-25%, zwiększony poziom koncentracji i redukcję skutków zaburzeń uwagi, takich jak np. ADHD;
 • przestrzenie komercyjne zaaranżowane zielenią zgodnie z ideą biophilic design mogą liczyć nie tylko na korzyści wynikające z lepszego samopoczucia gości i użytkowników, ale też ekonomiczne – za dobra i usługi oferowane w takich budynkach klienci są gotowi zapłacić;
 • w podmiotach opieki zdrowotnej oraz przestrzeniach mieszkalnych to wyraźne zmniejszenie poziomu stresu, ułatwienie skutecznego wypoczynku, skuteczniejsza regeneracja organizmu i zmniejszenie intensywności doświadczanego bólu.

Według Oliviera Heatha, eksperta biophilic design, koncentracja na człowieku pozwala wyznaczyć najważniejsze cele, które powinno realizować dobre współczesne budownictwo. Wszystkim działaniom w zakresie architektury, budownictwa i wykończenia oraz aranżacji wnętrz powinna przyświecać idea tworzenia przyjaznego człowiekowi, jego zdrowiu i samopoczuciu oraz wydajności, środowiska życia na terenach zurbanizowanych. Generalna większość z nich to elementy, na które wprost wpływa zastosowana kompleksowo zieleń, tj. m.in.:

 • organizacja i optymalizacja pomieszczeń ze skupieniem na człowieku, a nie na budynku;
 • zapewnienie odpowiednich poziomów komfortu termicznego;
 • dbałość o jakość powietrza, niski poziom zanieczyszczeń i odpowiednią wentylację;
 • komfort akustyczny (ochrona przed hałasem);
  zoptymalizowane pod kątem zdrowia i dobrego samopoczucia sztuczne oświetlenie oraz
  zapewnienie maksymalnego dostępu na światła naturalnego;
 • widok na zieleń i elementy naturalne we wnętrzach i wokół budynków;
 • stosowanie naturalnych materiałów do budowy, wykończenia i wyposażenia
 • stosowanie naturalnej palety kolorystycznej w aranżacjach i wykończeniu wnętrz;
 • naturalna geometria w projektowaniu, stosowanie ażurowych konstrukcji przepuszczających światło;
  uwzględnienie, zwłaszcza w miejscach pracy i przestrzeniach komercyjnych, stref relaksu – miejsc do odpoczynku i intensywnej regeneracji w krótkim czasie w otoczeniu zieleni;
 • dbałość o wizerunkową spójność marki lub firmy z aranżacją i środowiskiem;
 • projektowanie z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych człowieka – zarówno na poziomie transportu, jak i tworzenia miejsc spotkań, rozmów i wspólnych inicjatyw;
 • świadome korzystanie z efektów psychologicznych przestrzeni z zieloną architekturą i aranżacji.

Dobre wykorzystanie możliwości, które są dostępne w tym zakresie przynosi skumulowany, potrójny efekt korzyści: dla człowieka, planety i wartości projektów współtworzonych według idei biophilic design.

 • Hadart
  sierpień 2022

  Zielone osiedla – czyli o tym jak zachować równowagę w mieście

  Hadart

  Przestrzeń miejskich i podmiejskich osiedli ulegała zmianie przez lata. Kształtowały je potrzeby mieszkaniowe, możliwości architektonicznie i przede wszystkim – wykonawcze, a także – trendy. Na pierwszy rzut oka można ocenić co w przypadku wybranej przestrzeni było na pierwszym planie: ekonomika czy estetyka. Często aspekty te były skutecznie łączone.

  Cały artykuł
 • Hadart
  lipiec 2022

  Oczka wodne – piękno małych ekosystemów ratunkiem dla środowiska

  Hadart

  Wśród głównych zalet oczek wodnych w ogrodach wskazywane są przede wszystkim kwestie estetyczne i ozdobne – zadbane oczka są po prostu bardzo atrakcyjnym elementem aranżacyjnym. Oczka to jednak także niezwykle istotny element ekosystemu i ratunek dla przestrzeni zagospodarowanych przez człowieka – także w miastach. Te małe enklawy bioróżnorodności mogą pomóc także w walce z suszą.

  Cały artykuł
 • Hadart
  lipiec 2022

  Piękno i korzyści z ogrodów deszczowych

  Hadart

  Wszędzie tam, gdzie borykamy się z ograniczoną retencją wód – na przykład przez szczelne pokrycie gruntów nieprzepuszczalnymi nawierzchniami takimi jak beton czy asfalt – ogrody deszczowe mogą stanowić łatwe i skuteczne odciążenie architektury miast. Dodatkową korzyścią jest także oczyszczenie wody przed jej ponownym oddaniem do środowiska.

  Cały artykuł
Lista artykułów