luty 2023

Jak wprowadzać zieleń do obiektów wielkopowierzchniowych?

Hadart

Dlaczego warto myśleć kategoriami zdrowej architektury już na etapie projektu? Jak zieleń wpływa na koszty inwestycji wielkopowierzchniowych oraz jakie są realne korzyści wynikające ze współpracy z architektami krajobrazu, omówimy w tym artykule.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, okres pandemii w latach 2020-2021, czy rozwój infrastruktury drogowej mocno przyczyniły się do wzrostu liczby inwestycji w tereny magazynowe i usługowe o dużej powierzchni, przekraczające często 60 000 m. kw. Wielokrotnie są to obiekty emitujące dużą ilość ciepła ze względu na materiały zastosowane na dachach czy wybetonowane parkingi otaczające budynki. Więcej na temat parkingów napiszemy wkrótce. W tym tekście skupiamy się na budownictwie wielkopowierzchniowym. Kompleksy takie to przede wszystkim okazja do wprowadzenia zielonych dachów, pnączy wzdłuż fasad czy małej retencji w postaci zbiorników gromadzących tzw. deszczówkę, która pomaga utrzymywać optymalną wilgotność w okresie suszy. Duże obiekty to także zbiorniki przeciwpożarowe, na ogrodzeniu których również możemy wprowadzać zieleń podnoszącą estetykę infrastruktury bezpieczeństwa.

Dachy ekstensywne

Zielone dachy nie są nowym trendem i choć powstało wiele obiektów, to kojarzą się raczej z inwestycjami mieszkaniowymi typu premium lub publicznymi – Biblioteka BUW, niż z budownictwem wielkopowierzchniowym o charakterze komercyjnym. Tymczasem fitosystemy montowane na dachach ważą do 110 kg na metrze kwadratowym i mogą magazynować do 36 litrów wody. Lżejsze systemy zbierają do 25 litrów wody na tej samej powierzchni, przy obciążeniu nieprzekraczającym 100 kg. Takie rozwiązania stają się naturalną termoizolacją obiektu, latem utrzymując niższą temperaturę o 20-40% w stosunku do tradycyjnych dachów. Natomiast zimą stanowią osłonę przed nadmiernym wychładzaniem i odkształcaniem się elementów konstrukcji.

W przypadku lżejszego rozwiązania, mamy do czynienia z 9-centymetrową warstwą biologicznie czynną, gdzie możemy sadzić głownie rozchodniki. Natomiast w przypadku systemu o większych zdolnościach gromadzenia wody możemy sadzić także piękne byliny.

Zielone fasady

Fasady są bez wątpienia jedenym z najtańszych elementów z zakresu zielonej architektury, przede wszystkich zwiększającym powierzchnię biologicznie czynną. Podnoszą one poziom bioróżnorodności. Filtrują powietrze podnosząc jego jakość. W otoczeniu zielonych ścian zewnętrznych częstymi gośćmi stają się drobne ptaki, które uwielbiają zielone zurbanizowane obszary. Niebagatelną rolą zielonych fasadach jest podnoszenie walorów estetycznych otoczenia. Ludzki mózg dobrze reaguje na kolor zielony. Gdy w pasie widzenia znajdują się głównie wykonane z betonu, szkła lub ze stali ściany, żyjąca fasada wprowadza człowieka w stan uspokojenia, dodatkowo pozytywnie stymuluje rozwój mózgu[1].

Zieleń w otoczeniu zbiorników retencyjnych

Według klimatologów w Europie Środkowej, podobnie jak w wielu innych rejonach świata, notujemy coraz gorętsze lata przy skracającym się okresie dni deszczowych. Deszcze mają dużo bardziej intensywny i krótkotrwały przebieg, powodując liczne podtopienia. Ważną rolę w tak zwanej małej retencji, czyli mądrym przedostawaniu się wód opadowych do gruntu, odgrywają zbiorniki retencyjne oraz kanały odprowadzające wodę burzową. Zbiorniki retencyjne mogą być umiejscawiane wzdłuż granic działki. Przy zastosowaniu nowoczesnych zielonych rozwiązań będą sprzyjać tworzeniu kolejnych obszarów podnosząc bioróżnorodność i tworząc pozytywny mikroklimat w otoczeniu, gdyż wspierają utrzymywanie optymalnej wilgotności powietrza.

Warto na etapie projektu wprowadzić taki zbiornik do całego założenia, co finalnie wpłynie na obniżenie kosztów.  Planowanie inwestycji związanych z zielenią i małą retencją za zaprojektowanym architektonicznie terenie, gdzie rozpoczęto prace budowlane, staje się rozwiązaniem generującym dodatkowe koszty.

Firma Hadart posiada bogate doświadczenie pracy z inwestorami, którzy zdecydowali się wprowadzić zieleń do swoich projektów zarówno na wczesnym etapie, jak również podczas zaawansowanych prac. Każdy z inwestorów wymaga odrębnego podejścia ze względu na charakter inwestycji oraz możliwości jakie daje projekt. Wielkopowierzchniowe budownictwo to wiele możliwości wprowadzenia zieleni i pozytywnego oddziaływania na otaczające nas środowisko oraz nas samych. Warto zadbać o otoczenie miejsca pracy, w którym człowiek przebywa średnio 40 godzin tygodniowo. Bioróżnorodne sąsiedztwo to także wzrost cen najmu, gdyż najemcy powierzchni komercyjnych często są w stanie płacić więcej za lokal lub magazyn w zielonym otoczeniu.

____

[1] Zielone otoczenie sprzyja rozwojowi mózgu, Nauka w Polsce,  https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C28488%2Czielone-otoczenie-sprzyja-rozwojowi-mozgu.html

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

 • Hadart
  luty 2024

  Technologia Hadart Fytotextile®: przyszłość zrównoważonej architektury

Lista artykułów