kwiecień 2022

Dzień Ziemi 2022, czyli „zainwestuj w naszą planetę”

Hadart

Dzień Ziemi to ważna idea, która ma na celu zwrócenie uwagi na stan naszej planety, w tym na problemy klimatyczne i potrzebę rozwijania w społeczeństwie postaw proekologicznych. ONZ obchodzi oficjalnie to święto w marcu, jednak w wielu krajach spopularyzowano datę 22 kwietnia – i to właśnie wtedy najbardziej promowana jest ta inicjatywa. Jak będzie wyglądał Światowy Dzień Ziemi 2022?

Kiedy i dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi 2002?

Dzień Ziemi to oddolna inicjatywa, która ma za zadanie uświadamiać i niezmiennie zachęcać ludzi do działania na rzecz planety. Poprzez krzewienie proekologicznych idei – przekonać do regularnej aktywności na rzecz „zielonego jutra”.

W ramach obchodów tego wyjątkowego święta, społeczeństwa na całym świecie jednoczą się pod sztandarem troski o Ziemię, zwracając uwagę m.in. na nadmierną eksploatację zasobów naturalnych oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska. Podczas Międzynarodowego Dnia Ziem postawy proekologiczne promowane są na wielu płaszczyznach. Pomimo, że w tym konkretnym dniu większość działań ma charakter symboliczny, to w dłuższej perspektywie, zarówno dzięki cyklicznym obchodom, jak i ich skali, są istotnym impulsem zmian. Dzień Ziemi to idealna data na wszystkie lokalne inicjatywy, które mają przynieść globalny skutek. W tym wyjątkowym dniu organizowane są różne imprezy ekologiczne, konkursy, konferencje, kampanie społeczne oraz lokalne akcje pod hasłem „sprzątania świata”. Obecnie już w znacznie szerszym ujęciu niż fizyczne sprzątanie zanieczyszczeń. To także czyszczenie głów i codziennych procesów, które działają przeciw naturze – i indukowanie w ich miejsce takich praktyk, które będą służyć i człowiekowi i Ziemi.

Dzień Ziemi zapoczątkowany został w latach 70-tych ubiegłego stulecia, a ideę poparła ONZ – podpisując 26 lutego 1971 roku proklamację. Podjęto decyzję, że obchody Dnia Ziemi przypadać będą na dzień równonocy – 20/21 marca. Niezależnie od tego, głównie za sprawą nurtów proekologicznych w USA, od 2009 roku upowszechniona została nowa data Dnia Ziemi, na którą wyznaczono 22 kwietnia. Jednocześnie, święto to otrzymało oficjalną nazwę – Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Jakie szczególne przesłanie niesie ze sobą Dzień Ziemi 2022?

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi 2022, które przypadają na 22 kwietnia, odbywać się będą pod hasłem przewodnim „Zainwestuj w Naszą Planetę”. Pod tym szyldem kryje się przesłanie, a zarazem kierunek, w jakim powinniśmy podążać, aby uchronić Ziemię przed skutkami technologicznej i przemysłowej ekspansji naszej cywilizacji, czy też – zatrzymać ich galopujący negatywny wpływ środowiskowy i pracować nad restytucją zasobów i równowagi człowiek-środowisko.

Wśród działań, jakie niosą szanse na realizację tego celu, jest m.in. tworzenie warunków praktycznych i przepisów prawa sprzyjających powstawaniu nowych technologii uwzględniających zrównoważony rozwój.  W tym również takich, które pozwolą zredukować emisję gazów cieplarnianych, stopień zanieczyszczenia gleby, oceanów i wód gruntowych plastikiem i mikroplastikiem oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Świadome dbanie o planetę

Jednym z elementów działań proekologicznych jest również stawianie na nieszkodliwe dla środowiska i człowieka materiały budowlane i wykończeniowe, które dodatkowo można poddać po czasie recyklingowi. Optymalne jest m.in. wykorzystywanie materiałów zapewniających najlepszą izolację termiczną, co w efekcie skutkuje ograniczeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Idealne jest także bazowanie na alternatywnych źródłach energii, czyli np. budowie instalacji zasilanych geotermalnie (pompy ciepła) lub solarnie (fotowoltaika, w tym systemy BIPV). Parametry cieplne budynków, jak i jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych można natomiast w wydatnych stopniu optymalizować dzięki innowacyjnym konstrukcjom i systemom, a także stosując w wykończeniu duże powierzchnie zielone – w tym żywe zielone ściany, sufity czy dachy.

Poza dbałością o wiedzę i lepsze, proekologiczne wybory podejmowane każdego dnia, istotne jest dążenie do rozwoju. Ten rozwój powinien mieć zielony i błękitny kierunek – bo takie właśnie kolory ma niezanieczyszczona i zrównoważona planeta Ziemia. Otaczając się zielenią i stawiając na zrównoważony rozwój, wciela się w życie najważniejsze idee, które symbolicznie świętujemy właśnie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. I powinien być on świętem nas wszystkich.

 • Hadart
  lipiec 2024

  Zielone ściany jako „nawilżacze powietrza”

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

Lista artykułów