Zieleń na stropach

Siedziba Mercedes-Benz Polska

  • obiekt siedziba Mercedes Benz Polska
  • lokalizacja ul. Gottlieba Daimlera 1, Warszawa
  • zakres prac aranżacja zieleni zewnętrznej na stropie
  • system hadart zielony dach ekstensywny
  • inwestor Mercedes Benz Polska
  • czas realizacji 2004
Siedziba Mercedes-Benz Polska
Siedziba Mercedes-Benz Polska
Siedziba Mercedes-Benz Polska