Rewitalizacje

Kanał Bydgoski

  • obiekt rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
  • lokalizacja miasto Bydgoszcz
  • zakres prac kształtowanie i obsianie skarp trawą, nasadzenia bylin
  • inwestor Miasto Bydgoszcz
  • czas realizacji 2011
Kanał Bydgoski
Kanał Bydgoski
Kanał Bydgoski