sierpień 2019

4Buildings – o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku

Hadart

XXI wiek przyniósł fascynację zaawansowanymi technologiami, spojrzenie w stronę minimalizmu formy w architekturze i sztuce użytkowej i pogłębione rozumienie potrzeby szeroko pojętego powrotu do natury. Przyniósł także widmo kończących się zasobów naturalnych, globalnych skutków zanieczyszczenia powietrza i wody, zagrożenia hałasem i napiętej sytuacji energetycznej państw. Jaki ma to wpływ na najbliższe otoczenie człowieka – wizję dla terenów zurbanizowanych? Kluczem do sprostania wyzwaniom w zakresie budownictwa jest wspólna idea wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie branży poparta wiedzą. Wymiana tej wiedzy i dyskusje ekspertów z zakresu budownictwa, architektury i designu to największa wartość merytoryczna nadchodzącego wydarzenia 4Buildings.

4Buildings – wiedza jako kapitał, nowoczesność w branży budowlanej

Wydarzenie jakim jest 4Buildings to połączenie przedstawicieli wszystkich podmiotów tworzących branżę budowlaną i ekspertów z wielu dziedzin: architektury, budownictwa, ekologii, polityki społecznej i urbanistycznej, designu, wyposażenia wnętrz, architektury zieleni, energetyki i wielu innych. Panele dyskusyjne staną się platformą wymiany myśli, koncepcji oraz doświadczeń i umożliwią zaprezentowanie najnowszych rozwiązań szerszemu gronu. Nacisk na interdyscyplinarność i wiedzę to według organizatorów kluczowe cechy odróżniające 4Buildings od tradycyjnych targów budowlanych.

Zrównoważone budownictwo i zielone trendy według ekspertów

Jak budować w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem nowatorskich technologii budowlanych i energii odnawialnej – między innymi o tym dyskutować będą uczestnicy listopadowego wydarzenia 4Buildings.
– Przez trzy dni producenci i dystrybutorzy – liderzy nowatorskich rozwiązań oraz znakomici eksperci będą prezentować najnowsze rozwiązania w branży budowanej i dyskutować o tym, jak rozwijać swój biznes i budować nowocześnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkich z korzyścią dla społeczeństwa – informują organizatorzy wydarzenia.

W ramach 4Buildings odbędą się cztery niezależne konferencje poświęcone najważniejszym trendom w budownictwie XXI wieku. W panelach dyskusyjnych w ramach 4Buildings Summit eksperci i przedstawiciele branż dyskutować będą na temat przyszłości zrównoważonego rozwoju i o tym jak najlepiej wdrożyć rozwiązania zgodne z jego ideą w obszarze budownictwa i architektury.

Trendy w branży budowlanej – 4 konferencje

Konferencje, które odbędą się w listopadzie w ramach 4Buildings podzielono na sekcje tematyczne:
– GoGREEN – poświęcona OZE (odnawialnych źródłom energii) i możliwości ich zastosowania w budownictwie;
– NoWaste – ukierunkowana na szerokie zagadnienie zrównoważonego budownictwa;
– InTech – poruszająca kwestie nowych technologii w branży;
– BeSmart – skupiająca wiedzę oraz prezentacje dotyczące inteligentnych rozwiązań w budynkach.

Go GREEN – odnawialne źródła energii

Jednym z wydarzeń 4Buildings będzie konferencja GoGREEN. Ukierunkowany na zagadnienia odnawialnych źródeł energii panel skupi ekspertów branży budowlanej – zarówno ze strony inwestorskiej, architektonicznej, jak i wykonawczej, a także dostawców poszczególnych rozwiązań. Podczas panelu poświęconemu OZE omawiane będą możliwości zwiększania efektywności energetycznej dzięki odpowiednim technologiom w budownictwie. Kompleksowo potraktowany zostanie więc także temat energooszczędności i energetyki prosumenckiej oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkami. Poruszone zostaną zarówno społeczne, jak i ekonomiczne koszty – zatem kiedy OZE się opłaca i jakie technologie dedykowane są zrównoważonemu budownictwu.

Świadomość, wiedza i działanie – dlaczego Hadart stawia na zrównoważony rozwój

Zagrożenia środowiskowe wpływające na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego, a także jego komfort są coraz lepiej rozpoznane. Poszukiwanie rozwiązań na ich miarę musi opierać się o interdyscyplinarne badania i wiedzę z wielu obszarów. Uczestnictwo w wydarzeniach umożliwiających transfer tej wiedzy pomiędzy specjalistami do podstawa rozwoju branży. Dzięki wspólnym działaniom architektów, zwiększonej świadomości inwestorów i nabywców, a także odpowiedniemu przygotowaniu dostawców i podwykonawców jest szansa na to, by zrównoważony rozwój był wspólną ideą. Przedstawiciele poszczególnych specjalizacji, którzy będą współtworzyć, a także uczestniczyć w panelach konferencyjnych 4Buildings to jedno z ogniw, które to umożliwia.

Zrozumienie dlaczego kluczowe jest kompletne zadbanie o przestrzeń życiową człowieka będzie wpływało na wiele obszarów działań. Zmiany muszą się pojawiać w sposób skoordynować i wypływać ze wspólnych planów, oczekiwań i wymagań w zakresie budownictwa, eksploatacji budynków, zielonej architektury i ujęcia zieleni jako naturalnego elementu wyposażenie i aranżacji wnętrz. W swoich działaniach Hadart hołduje więc idei, w której zieleń jest bardzo ważną częścią złożonego systemu środowiska życia człowieka. Dzięki świadomej architekturze przestrzeni i zieleni i zwiększaniu świadomości odbiorców w tym zakresie – wspólnie z ekspertami zmieniamy oblicze branży, dbając o lepsze jutro wszystkich mieszkańców miast. Uczestnictwo w 4Building to jedna z płaszczyzn takiej eksperckiej współpracy.

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne na stronie organizatora 4Buildings.pl

 • Hadart
  lipiec 2024

  Zielone ściany jako „nawilżacze powietrza”

 • Hadart
  maj 2024

  Biophilic design – naturalny trend, który transformuje przestrzenie i życie

 • Hadart
  marzec 2024

  Dołącz do Nas na Konferencji Greening Modern Cities 2024!

Lista artykułów