Żyjące fasady

Zielone ściany pod mikroskopem

  • obiekt Zielone ściany pod mikroskopem
  • czas realizacji 2019-2021

Razem z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez dwa lata obserwowaliśmy wpływ zielonych ścian na mikroklimat, budynki i ludzi. To wyjątkowe w naszej branży połączenie najlepszej praktyki z naukowym podejściem odpowiedziało nam na wiele pytań, utwierdziło w decyzjach związanych z projektami zielonych ścian dla klientów oraz podpowiedziało nowe rozwiązania przyjazne naturze i człowiekowi. W latach 2019-2021 wzięliśmy udział w projekcie Unii Europejskiej pt. „Prace badawczo-rozwojowe oparte o eksperyment i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych, obejmujące badania przemysłowe prowadzone metodą research-by-design, zmierzające do stworzenia systemu GVS Mazovia jako przegród zewnętrznych budynków w środowisku miejskim”.

Zielone ściany pod mikroskopem
Zielone ściany pod mikroskopem

Głównym celem tych badań był rozwój technologii biologicznych systemów termoizolacji budynków oraz moderacji klimatu i retencji wody. A my podjęliśmy się opracowania projektu, który będzie wygłuszać budynek, poprawiać jego termoizolacyjność oraz jakość powietrza. Zbudowaliśmy dwa stanowiska badawcze. Na jednym z nich założyliśmy zielone żyjące ściany. Drugie stanowisko pozostawiliśmy bez zieleni. Przez dwa lata prowadziliśmy obserwację obu stanowisk. Co tydzień porównywaliśmy dane. Weryfikowaliśmy komponenty, podsystemy i instalacje. Tworzyliśmy strukturę zielonych systemów pionowych GVS Mazovia w środowisku zbliżonym do naturalnego.

Zielone ściany pod mikroskopem

W tym czasie na zielonym stanowisku badawczym zakwitły poziomki i zioła. Pojawiły się przy nich pszczoły i ptaki. A badania potwierdziły, że nasze zielone ściany tworzą strefy buforowe, które zwiększają wilgotność. Naturalnie czyszczą i regulują powietrze oraz temperaturę. A dodatkowo zatrzymują znaczne ilości szkodliwych pyłów. Zdobyliśmy wiedzę dotyczącą doboru roślin na poszczególne strony zielonych ścian. To szczególnie cenne w naszej pracy. Pomaga wybrać właściwe rośliny, które będą najlepiej rozwijać się na danej ścianie. W konkretnych warunkach termicznych i lokalnym nasłonecznieniu. Dzięki udziałowi w projekcie mamy naukowe potwierdzenie, że nasze technologie wspierają i tworzą zielone infrastruktury, które oszczędzają wodę i energię. Zaspokajają potrzeby rozwijających się zielonych miast. Wprowadzają zieleń do miejskich wysp ciepła, wnętrz budynków i ich otoczenia. Realizują zasady zrównoważonego rozwoju. Przywracają naturę człowiekowi. I człowieka naturze.

Zielone ściany pod mikroskopem