Odwiedź nas na Facebook'u!
022 353 52 76

Zielone ściany w szkołach – korzyści dla ciała i umysłu

zielona ściana w szkole hadart

Życie w mieście to łatwy dostęp do zaplecza edukacyjnego. Szkoły i ich oferta są na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie jednak życie i nauka na terenach zurbanizowanych to konieczność łagodzenia skutków oderwania od natury. Brak kontaktu ze środowiskiem naturalnym wpływa na kondycję fizyczną, zdolności poznawcze, umiejętność skupienia. Jak wesprzeć wydajność procesu nauczania dzięki zieleni?

Korzyści wynikające z kontaktu zarówno dzieci jak i dorosłych z zielenią i naturalnym środowiskiem wielokrotnie potwierdzały badania przeprowadzane przez naukowców z całego świata. Kontakt ze środowiskiem naturalnym nie tylko wspiera i poprawia funkcjonowanie poznawcze, ale także pomaga rozładować stres, wyciszyć emocje i inspirować do kreatywnego myślenia.

Zielone ściany w szkołach – testy porównawcze

Kolejnych dowodów potwierdzających korzystny wpływ zielonych ścian na osoby przebywające w ich otoczeniu dostarczyły badania przeprowadzone wśród uczniów w Holandii. W eksperymencie zorganizowanym w dwóch holenderskich szkołach podstawowych udział wzięło 170 dzieci w w wieku od 7 do 10 lat.

W każdej ze szkół jedna z dwóch klas została wyposażona w ogród wertykalny – zieloną ścianę. Na kilka dni przed tym jak zielone ściany zostały zamontowane w szkołach, uczniów poproszono o ukończenie różnego rodzaju testów, dzięki którym zbadano ich uwagę, ocenę klasy, a także samopoczucie emocjonalne, poznawcze i społeczne. Testy zostały powtórzone kolejno – po dwóch miesiącach od instalacji zielonych ścian i – po raz ostatni – po kolejnych dwóch miesiącach.

Zieleń w otoczeniu a uwaga selektywna u dzieci

Badania wykazały, że dzieci uczące się w klasach z zieloną ścianą poprawiły swoje wyniki w teście dotyczącym selektywnej uwagi, który wymagał od uczniów prawidłowego zidentyfikowania jak największej liczby określonych statków kosmicznych rozmieszczonych na papierze z innymi, mającymi na celu rozproszenie uwagi statkami kosmicznymi. Dodatkowo dzieci uczące się w klasie z zieloną ścianą oceniły bardziej pozytywnie swoją salę w porównaniu do dzieci z klas bez zielonej ściany.

Zielne filtry w szkołach – oczyszczanie powietrza i emocji

Warto wspomnieć także o innym badaniu przeprowadzonym na Tajwanie. Wykazało ono, że gimnazjaliści uczący się w klasach z roślinami mieli mniej dni chorobowych i rzadziej od uczniów z klas bez roślin wykazywali negatywne zachowania. Byli ponadto bardziej życzliwi i przyjaźni, charakteryzował ich także wyższy stopień zadowolenia.

Ogrody wertykalne czyli zielone ściany montowane w pomieszczeniach dodatkowo filtrują powietrze, oczyszczając je z tych szkodliwych związków organicznych, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla i wydalając tlen. Utrzymują także odpowiednią wilgotność powietrza, co może częściowo niwelować szkodliwe działanie systemów klimatyzacyjnych m.in. na drogi oddechowe, w tym gardło i zatoki, a także oczy i skórę.

Zielona szkoła – ułatwia naukę i otwiera umysły

Uczenie się jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów, jakie zachodzą w mózgu. To ogromne obciążenie dla młodego organizmu. Współcześnie w szkołach dodatkowymi wyzwaniami są często występujące u dzieci i młodzieży nadpobudliwość, wysoki poziom nerwowości oraz deficyty uwagi. Dobrze zaaranżowana zieleń w przestrzeni szkolnej to nie tylko nauka empatii i uwrażliwianie estetyczne. To także naturalne łagodzenie czynników fizycznych i emocjonalnych, które mogą zakłócać przyswajanie wiedzy. Zielone aranżacje stanowią więc doskonałą propozycję dla przestrzeni szkół i innych obiektów zaplecza edukacyjnego.

 

źródła:

Enviroment and Behavior
Frontiers in psychology

 

 

Dowiedz się więcej o wpływie roślin na człowieka: