Walka ze smogiem – oczyszczanie powietrza zimą

Smog to zjawisko atmosferyczne powstające na skutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, w tym tak zwanych pyłów zawieszonych – PM10 i PM 2,5. Pył zawieszony jest mieszaniną unoszących się w powietrzu cząsteczek o bardzo małej średnicy. Może on zawierać różne substancje toksyczne jak metale ciężkie – np. kadm, ołów, rtęć, a także trwałe … Czytaj dalej Walka ze smogiem – oczyszczanie powietrza zimą