Odwiedź nas na Facebook'u!
022 353 52 76

Biophilic design – czym jest i dlaczego wyznacza trendy

biophilic design

Życie na terenach zurbanizowanych może odrywać człowieka od jego korzeni – od natury. Trwanie w stanie takiego rozdzielenia wpływa negatywnie na stan psychofizyczny, stan zdrowia, a także komfort życia w ogóle. Biophilic design – czyli design biofilny, to projektowanie i realizacja w zgodzie z ideą biofilii. Edward O. Wilson, jeden z twórców współczesnej socjobiologii, zdefiniował ją jako „wewnętrzną siłę skupienia człowieka na życiu i życiowych procesach”. Dzięki biophilic design pojawiają się narzędzia, które pozwalają na wielu płaszczyznach przywracać naturę do otoczenia człowieka.

Strategia biophilic design jako zorganizowanego ruchu to przedsięwzięcie, które pozwala na implementację idei biophilic do każdego pomieszczenia i każdego budynku. W zależności od potrzeb i możliwości, wykorzystuje się różne systemy florystyczne, a także zaplecze techniczne. Realizacje mogą być zawsze skrojone na miarę potrzeb – i mogą obejmować zarówno niskokosztowe lub bezkosztowe rozwiązania, które każdy może realizować na małą, lokalną skalę; jak i rozwiązania w pełni profesjonalne, które mogą przywróć naturę człowieka w najbardziej zaawansowanych architektonicznie kompleksach biznesowych, biurowych i mieszkalnych.

Erich Fromm, wybitny filozof, psycholog i psychoterapeuta zdefiniował biofilię dużo szerzej, jako pełne pasji umiłowanie życia i wszystkiego, co żywe, wolę przyszłego wzrostu, rozwoju – czy to osoby, czy rośliny, myśli, czy grupy społecznej. Biofilia jako idea skupia się na założeniu, że wszyscy ludzie mają genetyczne połączenie ze światem natury, powstałe przez setki i tysiące lat życia w bliskości z przyrodą. Pojęcie zostało spopularyzowane w latach 80-tych XX wieku przez amerykańskiego biologa Edwarda Wilsona, który zaobserwował jak rosnący poziom urbanizacji prowadzi do oddzielenia człowieka od świata natury.

Biophilic design stosuje te idee jako nadrzędne do stworzenia naukowego i metodycznego ujęcia, w którego centralnym punkcie jest człowiek. W tym rozumieniu celem naszych działań i wysiłków powinno być stałe poprawianie przestrzeni, w których mieszkamy, pracujemy i żyjemy tak, by przynosić wymierne korzyści dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Korzyści biophilic design

Badania przeprowadzone przez NASA w kierunku zdolności roślin do oczyszczania powietrza czy zagregowane wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia nt. znaczenia czystości powietrza w budynkach dla zdrowia i życia człowieka to jedne z wielu dowodów na ten globalny trend. W ostatnim 30-leciu przeprowadzono liczne badania i studia przypadków, które umożliwiały analizę i usystematyzowanie wiedzy o wpływie, jaki implementacja biophilic design, w tym roślinności we wnętrzach, ma na człowieka.

W zależności od funkcji i przeznaczenia zabudowań, jako najważniejsze podkreślano m.in.:

 • w kontekście designu przestrzeni biurowych: zwiększenie produktywności i dobrego samopoczucia, zmniejszenie poziomu absencji;
 • dla hoteli i zaplecza wypoczynkowego: zwiększenie wartości pokoi z aranżacjami zieleni;
 • w przypadku przestrzeni zaplecza edukacyjnego wskazuje się na zwiększenie wydajności procesu uczenia się o 20-25%, zwiększony poziom koncentracji i redukcję skutków zaburzeń uwagi, takich jak np. ADHD;
 • przestrzenie komercyjne zaaranżowane zielenią zgodnie z ideą biophilic design mogą liczyć nie tylko na korzyści wynikające z lepszego samopoczucia gości i użytkowników, ale też ekonomiczne – za dobra i usługi oferowane w takich budynkach klienci są gotowi zapłacić;
 • w podmiotach opieki zdrowotnej oraz przestrzeniach mieszkalnych to wyraźne zmniejszenie poziomu stresu, ułatwienie skutecznego wypoczynku, skuteczniejsza regeneracja organizmu i zmniejszenie intensywności doświadczanego bólu.

Tereny zurbanizowane – jak przywrócić naturę człowiekowi

Aby stworzyć pełny obraz biophilic design w kontekście architektury i aranżacji wnętrz, należy potraktować kwestię urbanistycznego otoczenia człowieka kompleksowo. Tworząc rozwiązania dla architektury krajobrazu, założeń zieleni i roślinnych aranżacji we wnętrzach, należy je tak planować, by z pomocą siły natury skupionej w roślinach, naturalnym świetle, czystym powietrzu i wodzie wpływać na wszystkie najważniejsze parametry budynków i pomieszczeń.

Według Oliviera Heatha, eksperta biophilic design, to właśnie koncentracja na człowieku pozwala wyznaczyć najważniejsze cele, które powinno realizować dobre współczesne budownictwo. Wszystkim działaniom w zakresie architektury, budownictwa i wykończenia oraz aranżacji wnętrz powinna przyświecać idea tworzenia przyjaznego człowiekowi, jego zdrowiu i samopoczuciu oraz wydajności, środowiska życia na terenach zurbanizowanych. Generalna większość z nich to elementy, na które wprost wpływa zastosowana kompleksowo zieleń, tj. m.in.:

 • organizacja i optymalizacja pomieszczeń ze skupieniem na człowieku, a nie na budynku;
 • zapewnienie odpowiednich poziomów komfortu termicznego;
 • dbałość o jakość powietrza, niski poziom zanieczyszczeń i odpowiednią wentylację;
 • komfort akustyczny (ochrona przed hałasem);
 • zoptymalizowane pod kątem zdrowia i dobrego samopoczucia sztuczne oświetlenie oraz
 • zapewnienie maksymalnego dostępu na światła naturalnego;
 • widok na zieleń i elementy naturalne we wnętrzach i wokół budynków;
 • stosowanie naturalnych materiałów do budowy, wykończenia i wyposażenia;
 • stosowanie naturalnej palety kolorystycznej w aranżacjach i wykończeniu wnętrz;
 • naturalna geometria w projektowaniu, stosowanie ażurowych konstrukcji przepuszczających światło;
 • uwzględnienie, zwłaszcza w miejscach pracy i przestrzeniach komercyjnych, stref relaksu – miejsc do odpoczynku i intensywnej regeneracji w krótkim czasie w otoczeniu zieleni;
 • dbałość o wizerunkową spójność marki lub firmy z aranżacją i środowiskiem;
 • projektowanie z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych człowieka – zarówno na poziomie transportu, jak i tworzenia miejsc spotkań, rozmów i wspólnych inicjatyw;
 • świadome korzystanie z efektów psychologicznych przestrzeni z zieloną architekturą i aranżacją – czyt. Zieleń w biznesie – jak działa jako sygnał podprogowy; Zielone żyjące obrazy – niezwykła sztuka w przestrzeni hotelowej.

Dobre wykorzystanie możliwości, które są dostępne w tym zakresie przynosi skumulowany, potrójny efekt korzyści: dla człowieka, planety i wartości projektów współtworzonych wg idei biophilic design.

 

Dowiedz się więcej o wpływie roślin na człowieka: